Informacja z otwarcia ofert na realizację zadań publicznych

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Informacja z dnia 9 maja 2022 r .

w zakresie spełnienia warunków formalnych ofert złożonych w konkursie na realizację zadań  publicznych Gminy Dydnia na rok 2022 r

Komisja konkursowa podczas posiedzenia w dniu 9 maja 2022 r. dokonała sprawdzenia 6 ofert, które złożone zostały na ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dydnia na rok 2022 r.

W wyniku oceny 5 ofert uznano za poprawne pod względem formalnym, w odniesieniu do 1 oferty komisja na podstawie rozdziału X pkt. 2 ppkt 1załacznika nr 1 do Zaradzenia Wójta Gminy Dydnia nr 697/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Dydnia na rok 2022.  zawezwie stronę na do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia.

Nr ofertyNazwa podmiotuNazwa zadaniaInformacja o spełnieniu wymogów formalnych 
1Stowarzyszenie Artystyczne ‘Gościniec Południa”„Letnia Gościna Artystyczna Temeszów 2022Brak zaświadczenia potwierdzającego umocowanie przedstawiciela stowarzyszenia – wezwanie do uzupełnienia braków formalnych  w terminie 7 dni na podstawie rozdziału X pkt. 2 ppkt. 1 ogłoszenia o konkursie 
2Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji gminy Dydnia„XVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”” spełnia wymogi formalne 
3Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Grabówka„XVI Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny  – „Grabowiańskie Święto Fajki” spełnia wymogi formalne
4Koło Gospodyń Wiejskich w Niewistce „Spotkanie Dożynkowe”spełnia wymogi formalne
5Stowarzyszenie Obarzym 2009„IV Przegląd kapel Podkarpacia Obarzym 2022” spełnia wymogi formalne
6Koło Gospodyń Wiejskich w Niebocku„Spotkanie wigilijne dla seniorów i osób samotnych”spełnia wymogi formalne

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Edyta Kuczma

279