INFORMACJA

NSP

WÓJT GMINY DYDNIA – GMINNY KOMISARZ SPISOWY ORGANIZUJE DZIEŃ OTWARTY URZĘDU GMINY W DYDNI W CELU UMOŻLIWIENIA MIESZKAŃCOM DOKONANIA SAMOSPISU PRZY STANOWISKACH KOMPUTEROWYCH ORAZ WSPARCIU PRACOWNIKÓW URZĘDU.
SAMOSPISU MOŻNA DOKONAĆ W DNIU 16 MAJA 2021 R. (NIEDZIELA) W GODZINACH OD 9.00 – 13.00 W URZĘDZIE GMINY
W DYDNI .

OSOBY ZAINTERESOWANE, KTÓRE ZAMIERZAJĄ SPISAĆ RÓWNIEŻ OSOBY MIESZKAJĄCE I ZAMELDOWANE POD DANYM ADRESEM MUSZĄ POSIADAĆ NR PESEL SWÓJ ORAZ POZOSTAŁYCH OSÓB, INFORMACJE O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ORAZ DACIE ODDANIA BUDYNKU DO UŻYTKU.
NSP 2021 JEST OBOWIĄZKOWY I DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB MIESZKAJĄCYCH W POLSCE.

Gminny Komisarz Spisowy
/-/ Alicja Pocałuń

378