Jubileusz 10- lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni

muzyczna

Każdy talent wymaga pracy nad nim. Nie inaczej jest z predyspozycjami muzycznymi. Trzeba je rozwijać, zainwestować czas, wyłożyć mnóstwo wysiłku, aby w przyszłości móc osiągnąć sukces czy mieć satysfakcję, że poznało się tajniki świata muzyki.

Drzwi do tego świata otwiera szkoła muzyczna. Właściwie w każdym mieście jest taka szkoła, która daje możliwość kształcenia muzycznego. W gminach wiejskich dostęp do tego typu placówek jest znacznie utrudniony. Dlatego  też 10 lat temu zrodziła się idea utworzenia szkoły muzycznej I stopnia w Gminie Dydnia – szkoły, która stanowi pierwszy przystanek w muzycznej edukacji.   Placówka ta od 1 września 2012 roku kształci muzyczne dzieci i młodzież z terenu Gminy Dydnia i okolic, zapewnia uczniom naukę na instrumentach takich jak: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, tuba, puzon. Odbywają się tu również zajęcia ogólnomuzyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, działa chór oraz zespół kameralny. Po dziesięciu latach działalności Szkoła Muzyczna I stopnia w Dydni może się poszczycić wieloma sukcesami swoich uczniów.

W piątkowe popołudnie 9 grudnia, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni miało miejsce niezwykle uroczyste wydarzenie – Jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni. Uroczystość rozpoczęto piosenką „Spełniamy marzenia” – skomponowaną przez Andrzeja Zaryckiego do słów Moniki Partyk.

Po wysłuchaniu piosenki przybyłych gości przywitała Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz dyrektor Szkoły Muzycznej Elżbieta Przystasz. Po przywitaniu wszystkich, pod dyrygenturą Bartosza Głowackiego zaprezentowała się orkiestra akordeonowa, w której grają uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej w Dydni a także uczniowie PSM w Sanoku. Orkiestra wykonała utwór Paweł i Gaweł – Janusza Wojtarowicza.

Następnie, dyrektor w krótki i ciekawy sposób przybliżyła historię powstania Szkoły, a także perypetie i problemy jakie temu towarzyszyły. Wspólnie z Panią Wójt wręczyła symboliczne pamiątki oraz złożyła podziękowania na ręce tych, którzy przez dekadę istnienia placówki czynnie ją wspierali i wspierają obecnie.

Szczególe podziękowania kierowane były do inicjatorów powstania placówki tj. do śp. Aliny Maślak ówczesnej Sekretarz Gminy Dydnia oraz Jerzego F. Adamskiego byłego Wójta Gminy Dydnia.

„Dzisiejsza uroczystość to dźwiękowy album emocji, zarys najważniejszych zdarzeń, wspomnienie kilku dat, sentymentalna podróż w czasie. Jubileusz 10-lecia to podniosłe wydarzenie dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów, absolwentów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy na wiele lat związali swoje życie ze Szkołą Muzyczną, ofiarowując jej swoje umiejętności, entuzjazm i serce” – mówiła w swoim przemówieniu Wójt Alicja Pocałuń. „Szkoła Muzyczna I w Dydni przez 10 lat swojego istnienia czynnie współtworzy i na stałe wpisuje się w historię naszej gminy. Jej bogaty dorobek artystyczny, wychowankowie napawający nas dumą to ogromna motywacja do kontynuowania tradycji szkoły – szkoły serdecznej, rozśpiewanej, rozegranej, przyjaznej, otwartej na nowe wyzwania” – kontynuowała.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na sejm RP Adam Śnieżek, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w stanie spoczynku Krzysztof Szczepaniak, obecny wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Zenobiusz Kajda, Starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, burmistrz Dynowa Zygmunt Frańczak, przedstawiciel Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie Kapitan Wojciech Sobolak, Sekretarz Gminy Dydnia Edyta Kuczma, przewodniczący Rady Gminy Dydnia Piotr Szul, radni: Iwona Dauksza, Iwona Rachwalska, Stanisław Sąsiadek, Paweł Kopczyk, Krzysztof Kopczyk, Marek Pocałuń, Andrzej Pajęcki i Zofia Turoń, dyrektor ZOS Jolanta Bieda, wice skarbnik Gminy Dydnia Joanna Stanisławczyk, były kierownik referatu inwestycji i programów pomocowych Gminy Dydnia Krzysztof Wal oraz obecny kierownik Marcin Gładysz, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie Jerzy Fedrynand Adamski, sołtysi z Gminy Dydnia, dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych w Gminie Dydnia, przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Pietrasz.

By stać się świetnym muzykiem, trzeba mieć talent, determinację do ciężkiej pracy i odrobinę szaleństwa w duszy. Jubileuszowy koncert, podczas którego zaprezentowali się uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele Szkoły Muzycznej w Dydni pokazał, że wszyscy posiadają te cechy i swoją muzyką  zachwycili przybyłych gości.

1627