Kolejny odcinek drogi gminnej wyremontowany


Zakończył się remont drogi gminnej Dydnia-Dydnia Wola – inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ze wsparciem w wysokości 50% kosztów zadania.
Wyremontowano drogę na odcinku 750 m. Jest ona bezpośrednio skomunikowana z drogą wojewódzką nr 835 i prowadzi do przysiółka Dydnia Wola.
Zakres prac objął:

  • roboty ziemne,
  • remont poboczy drogi
  • nową nawierzchnię asfaltową na szerokości 4 m i długości 750 m drogi
    Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wpłynie na rozwój terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Dydnia. Jest to teren atrakcyjny dla osób szukających dogodnych warunków na osiedlenie się.

Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wpłynie na rozwój terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Dydnia. Jest to teren atrakcyjny dla osób szukających dogodnych warunków na osiedlenie się.

164