Kondolencje


Pani Marioli Rachwalskiej
Pracownik Banku Spółdzielczego w Dynowie, Punktu Obsługi Klienta w Dydni
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci Mamy
śp. Heleny Szmyd

składają
Bożena Chorążak – Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma – Sekretarz Gminy Dydnia wraz z pracownikami urzędu i jednostek podległych
Pracownicy Banku Spółdzielczego w Dynowie, Punktu Obsługi Klienta w Dydni

162