Kondolencje


Rodzinie i Bliskim
najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci
śp. Krystyny Mazur
uczestniczki Klubu Seniora, byłej sołtys Wydrnej i działaczki społecznej

składają:
Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia
Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Teresa Szelest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Pracownikami
Sołtysi Sołectw Gminy Dydnia

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dn. 14 lutego br. o godz. 14.00 w kościele w Wydrnej, różaniec za Zmarłą odbędzie się o godz. 13.00 w dniu pogrzebu.

222