Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin” osiągnął pełnoletniość


23 czerwca w Niebocku odbył się 18. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin”. Tradycyjnie gala finałowa rozpoczęła się od prezentacji zespołów, a w tym roku były to: Rudolstadt [Rudolstadt – Niemcy], Sumadija [Vlaska – Serbia], Małe Rożnowioki [Gródek Nad Dunajcem – Polska], Dyvograj [Brody – Ukraina], Koliska [Dubnica Nad Váhom – Słowacja] i Kalina [Niebocko – Polska].
Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia.
Festiwal dofinansowano z budżetu województwa podkarpackiego, powiatu brzozowskiego i gminy Dydnia.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Uruski oraz radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Monika Brewczak.
W Festiwalu udział wzięli poseł na sejm RP Piotr Uruski, starosta brzozowski Jacek Adamski, wicestarosta Adam Jajko, członek zarządu powiatu Marek Chęć, przewodniczący rady powiatu Henryk Kozik, wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak, zastępca wójta Rafał Czopor, sekretarz gminy Edyta Kuczma, przewodniczący rady gminy Dydnia Piotr Szul wraz z radnymi, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Niebocku ks. Andrzej Szkoła, wójt gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski, przewodniczący rady gminy Nozdrzec Adrian Skubisz, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Powiatu Brzozowskiego Andrzej Kot wraz z sołtysami z terenu gminy Dydnia, w tym gospodarz Niebocka Maciej Dżoń,, dyrektorzy szkół, na czele z dyrekcją ZS w Niebocku Beatą Dżoń i Anną Sobaś-Bodzioch, p.o. dyrektor GOK-u w Dydni Aneta Rzeszut, prezes KGW w Niebocku Elżbieta Fijałka, prezesi organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Niebocka i gminy Dydnia.
Wszystkich przybyłych na festiwal oraz samych uczestników przywitała p.o. dyrektor GOK-u. Następnie głos zabrała wójt Bożena ChorążakJestem zaszczycona, że mogę uczestniczyć dziś w roli gospodarza Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Dzieci Gór i Dolin”, festiwalu, który jest niezmiernie bliski memu sercu. Początkowo nieśmiały pomysł, trudy organizacji, poszukiwanie wsparcia przede wszystkim finansowego, gdyż chęci i rąk do pracy nigdy nie brakowało, zaowocowały wspaniałym festiwalem, którego sława wyszła daleko poza granice województwa, a nawet kraju. Wymaga to ogromnego wysiłku organizacyjnego oraz zaangażowania wielu osób, instytucji i organizacji, zaś nad wszystkim czuwa od lat prezes Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia – obecnie starosta brzozowski Jacek Adamski. Z tego miejsca, z całego serca dziękuję za tak sprawną koordynację wszystkich działań i podtrzymywanie tej chlubnej dla Niebocka i gminy Dydnia tradycji.
Podziękowania kieruję w stronę dyrekcji i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni, byłego dyrektora Rafała Czopora i obecnej dyrektor Anety Rzeszut, a także pracowników Zespołu Szkół w Niebocku, dziękuję opiekunom Kaliny, gdyż to za ich sprawą rozwinął się festiwal, młodym tancerzom i ich rodzicom, bez wsparcia których nie wyobrażam sobie tego swoistego święta tańca.
Jestem pełna podziwu dla młodych osób ich pasji do tańca ludowego, który przecież nie jest zbyt popularny wśród ich rówieśników. Festiwal dowodzi jednak, że ważną część życia społecznego stanowi tradycja i kultura dla gminy Dydnia
.
Piotr Uruski z uznaniem wypowiedział się o organizacji festiwalu, którego jest stałym gościem – Dzięki temu festiwalowi mamy okazję, by poznać kulturę innych krajów, zaprzyjaźnić się, pobyć razem i nie byłoby tej możliwości, gdyby nie to, że od wielu lat obecny starosta Jacek Adamski tworzy dobry klimat wokół tego festiwalu. Za to mu dziś dziękujemy i za to, że możemy być tutaj dziś, podziwiać wszystkie tańce, które są prezentowane z różnych części Europy. Dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Cieszę, że kolejny raz mogę objąć swoim patronatem ten festiwal i życzę Państwu, pięknych, sympatycznych oraz artystycznych wrażeń.

Obecnych przywitał również starosta Jacek Adamski, przypominając początki festiwalu, który właśnie osiągnął pełnoletność – Koncepcja zorganizowania festiwalu młodzieżowych zespołów tanecznych zrodziła się przed 20 laty w Raslavicach, gdzie obecnie odbywa się 54. Szaryszki Festiwal Pieśni i Tańca. Wtedy przy szkole w Niebocku swoją działalność rozpoczął Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina”. Gdyby nie przerwa spowodowana pandemią, nasz festiwal obchodziłby 20-lecie funkcjonowania. Przez te wszystkie lata na niebockiej scenie zaprezentowało się ponad 4500 uczestników z różnych części Europy i świata. Jest to moc tradycji, kultury i pięknych strojów. Szczególnie gorąco witam zespół z Niemiec, gdyż jest u nas po raz pierwszy i prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny. Życzę wszystkim uczestnikom, by pobyt u nas miło wspominali. Szanowni Państwo, festiwalu nie udałoby się zorganizować, gdyby nie wsparcie finansowe, wójt gminy Dydnia, obecnego posła Piotra Uruskiego czy radnej Moniki Brewczak, za co bardzo z tego miejsca dziękuję. Festiwal ten będzie trwał nieprzerwanie, rozsławiając dobre imię Niebocka i gminy Dydnia, powiatu brzozowskiego a także województwa podkarpackiego. Jesteśmy największym festiwalem dziecięcych zespołów ludowych na Podkarpaciu.
Festiwal otworzył koncert Gminnej Orkiestry Dętej pod batutą Grzegorza Maliwieckiego. Następnie przyszedł czas na prezentację układów choreograficznych przez wszystkie zespoły:
Małe Rożnowioki to zespół działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem. Od 15 lat prezentuje swój rodzimy folklor w kraju i poza granicą na różnych prestiżowych festiwalach i konkursach. Dwukrotnie był gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu „ Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu. Wielokrotnie stawał na podium takich festiwali jak: „Złoty Gryf” w Dębicy, Międzykulturowy Festiwal Folklorystyczny w Dąbrowie Górniczej, Przegląd Folkloru Sądecczyzny czy Karpacki Przegląd Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Zespół zaprezentował polkę, walczyka, Kukułeckę, Skakankę oj sianko.
Rudolstatd to zespół, który powstał w 1960 roku i liczył 6 par. Dziś aktywnie uczestniczy w nim 140 tancerzy. Głównym założeniem zespołu jest badanie dawnych tradycji i odzwierciedlenie ich w tańcu z dużą dozą artyzmu i humoru dla współczesnej publiczności. W swoim repertuarze posiadają również wiele przedstawień i tańców dla dzieci. Ta symbioza okazała się słuszna i dzięki niej udało się pozyskać i zainspirować młodzież do niemieckiego folkloru. Zespół zaprezentował: Wejście, Jeden dzień w lesie, Festiwal górniczy, Galop Lauschaera, Kutcherwiese, Bankerltanz, Schuster Waltz, taniec drewnianych butów.
Dziecięcy zespół ludowy Koliska jest częścią wydziału tańca w prywatnej Podstawowej Szkole Artystycznej w Dubnicy nad Váhom. Zespół powstał w marcu 2014 r., a prowadzi go Magdalena Furmankowa. Obecnie liczy on 80 członków, w tym uczniów od 5 do 16 lat. Studenci przechodzą podstawowe szkolenie z tańca klasycznego, współczesnego oraz ludowego. Zespół Koliska corocznie uczestniczy w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych, m.in. w Bułgarii, Macedonii, Grecji, Węgrzech, Diano Marina, Sanremo, Cannes, Czechach, Budvie, Czarnogórze i Bułgarii. Zespół zaprezentował: Karickę z Zemplina, Ci to tota, ci ne totala, Koj som husky pasla, I mam grzebień koguta.
Młodzieżowy zespół pieśni i tańca “Kalina” został założony w 2003 roku i działa przy zespole szkół w Niebocku. W skład zespołu wchodzi grupa starsza licząca 16 uczniów (Duża Kalina) i grupa młodsza licząca również 16 uczniów (Mała Kalina). Obydwie grupy prowadzi choreograf Tomasz Rożek. Opiekunkami zespołu są Beata Ziółkoś-Florek i Ewa Gola. Zespół bierze udział w licznych uroczystościach szkolnych i środowiskowych, występował na przeglądach i konkursach w Polsce i za granicą, m.in.: na Słowacji, w Kijowie, we Lwowie, na Węgrzech, w Bułgarii, Rumunii, a także w Macedonii. Na repertuar taneczny Kaliny składają się zarówno tańce regionalne, jak też polskie tańce narodowe. Zespół zaprezentował: tańce przeworskie, lasowiackie, lubelskie, Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz polkę warszawską.
Zespół folklorystyczny Sumadija powstał 13 grudnia 1980 roku pod nazwą „Braterstwo i Jedność” a pod obecną nazwą funkcjonuje od lutego 1992 roku. W ciągu 42 lat istnienia liczył ponad 500 członków, a jego program prezentowany był publiczności w 20 krajach Europy. Zespół ma na swoim koncie prestiżowe nagrody w całej Europie, z których najważniejsze zostały zdobyte na festiwalach folklorystycznych na Summerfest na Węgrzech w 2000 r., Iwanowie w Rosji w 2011 r., i Mikrewie w Bułgarii w 2016 r. Zespół ma swoim programie 10 choreografii z całej Serbii. Grupa liczy obecnie około 120 członków podzielonych na trzy zespoły młodzieżowe, zespół weteranów i orkiestrę. Oprócz folkloru ich celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycyjnych wartości.
Zespół zaprezentował: dance from Sumadija, dance from West Serbia, dance from Kosmaj, dance from Backa.
Zespół Dyvograj jest wielokrotnym uczestnikiem międzynarodowych festiwali we Francji, Polsce, Austrii, Niemczech, Węgrzech, Litwie oraz występów państwowych i regionalnych a także konkursów sztuki ludowej. W programie znajdują się kompozycje wokalne i choreograficzne, tańce i pieśni Małego Polesia Ukrainy oraz innych regionów kraju.
Zespół zaprezentował kompozycje wokalno–choreograficzne: Brodczyna Wita, obrazki karpackie, Mamy jedenu Ukrainy, taniec młodzieżowy małego Polesia i polkę brodzką.
Na zakończenie przedstawiciele wszystkich zespołów otrzymali pamiątkowe upominki.
Za udział w festiwalu podziękowania złożyli: starosta brzozowski, wójt gminy Dydnia zastępca wójta i dyrektor GOK-u.
Spośród innych atrakcji przygotowano stoiska dla dzieci, byli wystawcy z regionalnym rękodziełem, przysmakami i upominkami.
Na koniec festiwalu na niebockiej scenie zaprezentowała się ukraińska kapela „Na Drabinie”. Bojkowski kwartet zaprezentował pieśni pełne harmonii i ciekawych wstawek na akordeonie, klawiszach, saksofonie, sopiłce oraz skrzypcach. W ich melancholijnym charakterze ukryty był obraz ukraińskiej mentalności i tęsknoty. Zaprezentowane utwory ukazały piękno bieszczadzkich połonin, podkreślając odwieczny związek człowieka z przyrodą.
Po koncercie do wspólnej zabawy pod gwiazdami wszystkich uczestników zaprosił zespół Just Band.
Wójt skierowała podziękowania za ogrom pracy włożony w przygotowania festiwalu i całotygodniowego pobytu zespołów, organizację atrakcji, opiekę, występy na terenie Podkarpacia, opiekunom, tłumaczom, pracownikom GOK-u, szkoły w Niebocku, choreografowi Tomaszowi Rożkowi, opiekunom i rodzicom tancerzy zespołu Kalina, Kołu Gospodyń Wiejskich w Niebocku, prezesowi LKS Victoria Niebocko, pracownikom urzędu i Zakładu Gospodarki Komunalnej, radzie sołeckiej Niebocka na czele z sołtysem, orkiestrze dętej, strażakom ochotnikom z Niebocka, ratownikom medycznym i sponsorom.

Patronat medialny festiwalu objęli: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Nasza Gmina Dydnia, Info Podkarpacie, Radio VIA, Radio Centrum, Brzozowiana, Tygodnik Sanocki, RBR.Brzozów.Info, Nowiny, Nowiny 24, Brzozowska Gazeta Powiatowa, TV Podkarpacie, Brzozów 24, Esanok.Bieszczady24.pl, KORSO.
Organizatorzy zapraszają w przyszłym roku na kolejny festiwal.

524