Najlepsi z najlepszych docenieni podczas XX gali


28 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni odbyła się XX gala wręczenia certyfikatów Najlepsi z Najlepszych – Młodego Europejczyka. Uroczystość rozpoczęła się występem wokalnym uczniów szkoły podstawowej w Końskiem.
Przybyłych na uroczystość: wójt gminy Dydnia Bożenę Chorążak, przewodniczącego rady gminy Dydnia Piotra Szula, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jolantę Biedę wraz z dyrektorami szkół: Elżbietę Przystasz dyrektor Szkoły Muzycznej w Dydni, Beatę Dżoń dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku, Iwonę Pocałuń dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni, Zuzannę Dmitrzak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce, Dariusza Klimowicza dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. Ignacego Tokarczuka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabówce Iwonę Król-Krzysik, wyróżnionych uczniów ich rodziców i opiekunów przywitała sekretarz gminy Dydnia Edyta Kuczma.
Następnie przewodniczący rady wraz z wójt wręczali pamiątkowe statuetki i dyplomy.
W tym roku nagrodzono 15 uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu w roku szkolnym 2023/2024 – a średnia ocen wynosiła minimum 5,0, wyróżniali się wzorową postawą, zdobywali wysokie miejsca w konkursach, olimpiadach i zawodach na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz angażowali się w życie szkoły, działając w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych.
Osiągnięcia odznaczonych uczniów prezentowali dyrektorzy poszczególnych szkół.
Jako pierwsza osiągnięcia uczniów zaprezentowała dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni Elżbieta Przystasz, zaś nominowani zostali:
Jakub Kłak kl. IV cykl czteroletni
Gabriela Florek kl. VI cykl sześcioletni
Dominik Oleniacz kl. VI cykl sześcioletni
Franciszek Rymarowicz kl. VI cykl sześcioletni
Adam Stareńczak kl. VI cykl sześcioletni
Oliwia Szczepek kl. VI cykl sześcioletni
Jakub Zajdel kl. VI cykl sześcioletni
Następnie nagrody zostały wręczone uczniom szkoły podstawowej w Niebocku. Prezentacji dokonała dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku Beata Dżoń.
Wyróżnieni zostali:
Kamil Czajkowski kl. VIII
Gabriel Sawicki kl. VIII
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni Iwona Pocałuń zaprezentowała sukcesy 5 nominowanych uczniów:
Gabriela Czebieniak kl. VIII
Kaja Dąbrowiecka kl. VIII
Kornelia Dmitrzak kl. VIII
Daria Kot kl. VIII
Marcin Wolwowicz kl. VIIIW Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce dyrektor Zuzanna Dmitrzak zaprezentowała dokonania jednego ucznia Adriana Ćwiąkały z kl. VIII.

Przed kolejną częścią uroczystości, swoje talenty instrumentalne zaprezentowali uczniowie szkoły muzycznej. Na scenie publiczność usłyszała: Szymona Buczkowicza, Kacpra Siwieckiego, kwartet skrzypcowy w składzie: Nela Baran, Gabriela Florek, Klara Rogowska i Maria Widziszewska oraz duet akoredonowy: Szymon Buczkowicz i Kacper Siwiecki.

Następnie Wójt gminy wraz z przewodniczącym Rady wręczyli nagrody Wójta Gminy Dydnia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Pobierających Naukę na Terenie Gminy Dydnia.
Nagrody mają charakter motywacyjny i wypłacane są jednorazowo w formie pieniężnej. W tym roku szkolnym nagrody Wójta Gminy Dydnia zostały przyznane 14 uczniom.
Otrzymali je:
Błażej Żak – uczeń Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Niebocku – za wybitne osiągnięcia naukowe
Kornelia Dmitrzak – uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi – za wybitne osiągnięcia naukowe
Karolina Kot – uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Julia Kraczkowska – uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Marcin Wolwowicz – uczeń Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi – za wybitne osiągnięcia naukowe
Zuzanna Kulon – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Lena Bury – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłonce – za wyniki w nauce
Nela Baran – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Gabriela Florek – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Jakub Kłak – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Klara Rogowska – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Kacper Siwiecki – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Maria Widziszewska – uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne
Szymon Buczkowicz – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni – za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak, która pogratulowała odznaczonym – Z dumą patrzymy na Wasze osiągnięcia, sukcesy w nauce, sporcie, zaangażowanie na rzecz Waszych środowisk. Rozwijajcie Wasze zainteresowania i zmieniajcie na lepsze naszą gminę powiat i cały nasz kraj. Słowa uznania kieruję również do rodziców i opiekunów, którzy wspierają swoje dzieci w rozwijaniu pasji, motywują i roztaczają opiekę nad prawidłowym rozwojem. Wasze zaangażowanie zaprocentuje w przyszłości i przełoży się na osiągnięcia dzieci, które wyrosną na mądrych obywateli. Dziękuję również dyrekcji i nauczycielom, którzy ze swej strony dokładają wszelkich starań i otwierają swoim uczniom drzwi do świata nauki i sztuki. Są to godziny przygotowań, ćwiczeń, prób za które dziś z całego serca dziękuję.
Do gratulacji przyłączył się przewodniczący rady Piotr Szuljest mi niezmiernie miło i jestem zaszczycony móc uścisnąć dłoń najlepszym z najlepszych. Wielu z Was uczę i znam Wasze osiągnięcia, obserwuję i podziwiam na co dzień. Jesteście dumą i chlubą naszej gminy. Szukajcie autorytetów, tych prawdziwych opierających się na tradycyjnych wartościach. Takie osoby są wokół Was. To osoby, które codzienną ciężka pracą osiągają sukcesy. Wśród Was są przyszli samorządowcy, lekarze, profesorowie, prezydenci, czego sobie i Wam życzę. Korzystając z rozpoczynających się wakacji, życzę Wam słonecznej pogody, udanego wypoczynku. Z tego miejsca dziękuję wspaniałym pedagogom, dyrektorom szkół, rodzicom a przede wszystkim Wam drodzy uczniowie.

Ostatnim punktem uroczystości był występ uczniów Szkoły Podstawowej w Końskiem i wspólne zdjęcie uczestników uroczystości.

271