Nekrolog

Nekrolog

Panu Sławomirowi Tyczka – skarbnikowi OSP Krzywe

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci mamy śp. Alicji Tyczka

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Piotr Szul Przewodniczący Rady Gminy Dydnia

Czesław Serafin Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

1015