Nekrolog

Nekrolog

Pani Małgorzacie Pierożak

pracownicy Urzędu Gminy w Dydni

najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Taty

śp. Jan Hyrcza

składają

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia

Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia

Pracownicy Urzędu Gminy w Dydni

Pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dydnia

206