Nekrolog

Nekrolog

Pani Elżbiecie Przystasz
Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dydni,

pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci taty śp. Mieczysława Przystasz

W tej niezwykle trudnej i bolesnej chwili łączymy się z Panią w naszych myślach i modlitwach.

Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia
Edyta Kuczma Sekretarz Gminy Dydnia
Jolanta Bieda Dyrektor ZOS w Dydni

573