Obchody Dnia św. Floriana – zaproszenie

Florian

Wójt Gminy Dydnia oraz Prezes OSP w Jabłonce serdecznie zapraszają mieszkańców i gości do udziału w uroczystych obchodach Dnia św. Floriana połączonych z poświęceniem samochodu strażackiego.

Ceremonia odbędzie się 1 maja 2024 r., rozpocznie ją zbiórka pododdziałów i pocztów o godz. 16.30 przed nowym kościołem w Jabłonce. Następnie w kościele zostanie odprawiona msza św., po której uroczysty pochód pocztów sztandarowych na czele z orkiestrą przejdzie przed Dom Ludowy w Jabłonce, gdzie odbędzie się apel i poświęcenie samochodu.

Zachęcamy mieszkańców do licznego udziału w uroczystości, a tym samym wyrażenia wdzięczności i docenienia obecności w naszych miejscowościach strażaków ochotników w przededniu Międzynarodowego Dnia Strażaka.

249