Obchody Święta Policji w Brzozowie

Policja

W dniu 27 lipca 2021 w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie odbyły się obchody związane ze Świętem Policji.

Uroczystość została zainaugurowana mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Brzozowie, a następnie zgromadzeni zebrali się na placu przed komendą. Tam odbyło się m.in. wręczenie funkcjonariuszom awansów na wyższe stopnie policyjne, a także wygłoszenie okolicznościowych przemówień, podziękowań i życzeń dla policjantów od przybyłych gości.

W uroczystości udział wzięli m.in. poseł Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik, Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Brzozów Waldemar Och, Sekretarz Gminy Nozdrzec Agnieszka Baran, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Krzysztof Folta, Prokurator Rejonowy Zbigniew Piskozub, rektor Kolegium Kustosz Sanktuarium Jezuitów w Starej Wsi  ojciec Wiesław Faron.

Zdjęcia: brzozowiana.pl

602