Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 w zakresie ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” działające na terenie gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Szczegóły na stronie LGD

222