Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu, na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

preparat

Prosimy mieszkańców gminy Dydnia o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu oraz tabelą dawkowania.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego , aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić po preparat.

Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Podkarpackiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie gminy Dydnia.

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w Gminie Dydnia dla mieszkańców poszczególnych sołectw

Lp. Jednostka rozwijająca PWTJPAdres rozwinięcia PWTJP
1.Dom Ludowy w Niebocku36-200 Brzozów Niebocko 148
2.Dom Ludowy Jabłonka36-204 Dydnia Jabłonka 47
3Dom Ludowy w DydniDydnia 8436=204 Dydnia
4Dom Ludowy w WydrnejWydrna 8036-204 Dydnia
5Dom Ludowy w KrzywemKrzywe 6836-204 Dydnia
6Dom Ludowy w KońskiemKońskie 3936-204 Dydnia
7Dom Ludowy w WitryłówWitryłów 2136-204 Dydnia
8Dom Ludowy w TemeszowieTemeszów 2736-204 Dydnia
9Dom Ludowy w GrabówceGrabówka 65a36-204 Dydnia
10  Dom Ludowy w KrzemiennejKrzemienna 3536-204 Dydnia
11  Szkoła Podstawowa w ObarzymieObarzym 36a36-204 Dydnia
12Szkoła podstawowa w NiewistceNiewistka 3336-204 Dydnia
13Dom Ludowy w Uluczu.Ulucz 2536-204 Dydnia

Sposób dawkowania

Grupa ryzyka Ilość stabilnego jodu Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc12,5 mg jodu¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat25 mg jodu½ tabletka
Dzieci od 3 do 12 lat50 mg jodu1 tabletka
Osoby od 12 do 60 roku życia100 mg jodu2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)100 mg jodu2 tabletki

Zachęcam do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem stron Polskiej Agencji Atomistyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna

Profilaktyka jodowa – broszura informacyjna

126946