„Płatność dla małych gospodarstw” – nabór wniosków


Informujemy o możliwości składania wniosków przez rolników o ryczałtową „Płatność dla małych gospodarstw”.
Wnioski można składać do 31 sierpnia 2024 r.
Dopłaty dotyczą gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 hektara, natomiast łączna powierzchnia
użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja danego roku nie może przekraczać 5
ha.
Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2024 roku może złożyć rolnik, który
złożył już wniosek o przyznanie płatności na rok 2024, w którym wnioskował o przyznanie
podstawowego wsparcia dochodów. Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje
płatności bezpośrednich (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla
młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).
Rolnicy ubiegający się o tę formę wsparcia będą mogli również wnioskować o przyznanie przejściowego
wsparcia krajowego, takiego jak uzupełniająca płatność podstawowa lub płatność niezwiązana do
tytoniu. Dodatkowo, możliwe będzie otrzymanie płatności obszarowych w ramach II filaru WPR, takich
jak płatności ONW, płatności ekologiczne, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz płatności
zalesieniowe, pod warunkiem spełnienia odpowiednich kryteriów. Stawka wsparcia dla małych
gospodarstw wynosi 225 euro za hektar.

Plakat do pobrania TUTAJ

Więcej informacji i wnioski do pobrania na stronie ARIMR
Materiał nadesłany

96