Podpisanie umów na budowę targowiska

mój rynek

Już wkrótce rozpocznie się budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni. W piątek, 7 maja 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dydni odbyło się podpisanie umów z wykonawcą inwestycji. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą targowiska została firma FHU „Sławex” Sławomir Pierożak z Niebocka.

Pierwszym etapem prac będzie wykonanie projektu targowiska na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach przetargowych, natomiast drugim etapem będzie budowa targowiska na podstawie opracowanego projektu. W efekcie powstanie nowoczesne targowisko z zadaszonymi wiatami targowymi i placem handlowym ze stołami. Targowisko będzie wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i fotowoltaiczną, a także monitoring. Przy targowisku będzie się znajdował budynek z toaletami oraz pomieszczeniem biurowym. W ramach prac wykonane zostaną również: parking, drogi dojazdowe i chodniki.

Budowa targowiska ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla lokalnych producentów, a szczególnie rolników, do promowania i sprzedaży swoich produktów. Na realizację zadania „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni” gmina pozyskała dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w ramach programu „Mój Rynek”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”. Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mój Rynek
733