Podpisanie umów na utworzenie „Uniwersytetu Samorządności” w ramach PPOW

logo

W dniu 14 lipca 2021 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami podkarpackich gmin na inwestycje związane z projektem „Uniwersytet Samorządności” realizowanym w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.

W podpisaniu umów uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, natomiast Gminę Dydnia reprezentowały Wójt Alicja Pocałuń oraz Skarbnik Anna Stachyrak.

To jest nasz innowacyjny pomysł, dzięki któremu chcemy wspierać działania   ukierunkowane, kształtujące fundamenty społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Głównym założeniem „Uniwersytetu Samorządności” jest stworzenie warunków do przeprowadzenia inicjatyw edukacyjnych polegających na organizacji szkoleń, zajęć, kursów, warsztatów, które będą odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności w zakresie samorządności – podkreślał w czasie uroczystości wicemarszałek Piotr Pilch – Chcemy, aby sprzyjało to podnoszeniu poziomu świadomości i aktywności społecznej na obszarach wiejskich regionu.

Na realizację projektu Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 000 zł.

Celem inicjatywy jest stworzenie warunków do przeprowadzania kursów, szkoleń oraz różnego rodzaju działań edukacyjnych wspomagających rozwój obszarów wiejskich, wspierających idee samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, przygotowujących lokalną społeczność do realizacji różnych ważnych funkcji społecznych.

Realizację zadania podzielono na dwa etapy. Pierwszy etap będzie realizowany w 2021 roku i zakłada przystosowanie niezbędnej infrastruktury na potrzeby realizacji przyszłych działań edukacyjnych. Warunkiem jest, że otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na ulepszenie już istniejących i funkcjonujących obiektów. W ramach realizacji pierwszego etapu projektu zostanie wyremontowana i doposażona sala narad w budynku Urzędu Gminy w Dydni. Drugi etap będzie realizowany w latach 2022-2025. Jego założeniem będzie realizacja działań edukacyjnych wskazanych we wniosku, przy wykorzystaniu przygotowanej do tego celu infrastruktury.

Wsparcie finansowe na realizację „Uniwersytetu Samorządności” w ramach PPOW mogło wynieść maksymalnie do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej niż 15 000 zł. Każda jednostka samorządowa mogła ubiegać się o wsparcie finansowe jednego projektu. Gmina Dydnia otrzymała najwyższe możliwe dofinansowanie.

Fot. Mateusz Romankiewicz
UMWP 

335