Poprawa oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Dydnia


Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizacje operacji w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Dydnia podpisało umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. Poprawa oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Dydnia. Pozyskane środki finansowe Stowarzyszenie przeznaczy na zakup zestawu kina plenerowego oraz dmuchanej bramki celnościowej do piłki nożnej.

Nowy sprzęt pozwoli na realizację wielu ciekawych inicjatyw dla młodszych i starszych. Już niebawem mieszkańcy będą cieszyć się filmowymi przeżyciami pod gołym niebem, zaś dmuchana bramka celnościowa będzie świetną atrakcją na każdy festyn, bądź imprezę plenerową.

Zadanie dofinansowano ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Wartość projektu 71 577,00 zł.

56