Poświęcenie oraz przekazanie quada i przyczepek strażakom w Niebocku


3 lutego br. w sali domu strażaka w Niebocku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze miejscowego OSP za rok 2023 z udziałem wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Brzozowie kpt. Wojciecha Sobolaka, proboszcza parafii w Niebocku ks. Andrzeja Szkoły, sekretarz gminy Dydnia Edyty Kuczmy, radnych Niebocka Tomasza Żaczka, Pawła Kopczyka, kierownika RGGNiSO Stanisława Pytlowanego, sołtysa Niebocka Macieja Dżonia i prezesa LKS “Victoria” Niebocko Dawida Kasei.

Rozpoczęło się ono od oficjalnego przekazania przez wójt kluczyków do quada zakupionego dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w wysokości 52 000 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 65 000 zł, 13 000 zł zostało dofinansowane z budżetu gminy. Wójt przekazała także przyczepkę transportową do quada o wartości 14 700 zł i przyczepkę ratowniczą do transportu osoby poszkodowanej o wartości 11 000 zł. Ich zakup w całości został sfinansowany z budżetu gminy. Ks. proboszcz Andrzej Szkoła odmówił modlitwę w intencji strażaków i poświęcił przekazany sprzęt, który podniesie bezpieczeństwo mieszkańców poprzez szybkie dotarcie do osób poszkodowanych w trakcie pożarów, wypadków i pozwoli w krótkim czasie na ewakuację osób oraz mienia z miejsc zagrożonych klęską żywiołową. Ułatwi także transport osób mieszkających w trudnych warunkach terenowych, do których ciężko dotrzeć zwykłym, a także ratowniczo-gaśniczym samochodem czy karetką.

Następnie, w sali domu strażaka w Niebocku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze, któremu przewodniczył dh Maciej Oleniacz. Strażacy udzielili absolutorium zarządowi oraz przyjęli sprawozdania finansowe i z działalności za 2023 r. Goście podziękowali strażakom za wspieranie różnorodnych inicjatyw w 2023 r.  Wójt życzyła, by przekazany sprzęt pomagał w ratowaniu zdrowia i życia oraz by służył jak najlepiej. Zapewniła też o dalszym wspieraniu strażaków.  

249