Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Dydni


3 września br. na stadionie w Dydni odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wzięło udział łącznie 25 drużyn:

7 drużyn w grupie A seniorów,

5 drużyn w grupie C kobiet,

6 drużyn MDP dziewcząt,

7 drużyn MDP chłopców

Łącznie 250 strażaków wystartowało w różnych konkurencjach rozgrywających się na płycie boiska.

Zanim strażacy przystąpili do zawodów, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń wraz ze starostą brzozowskim Zdzisławem Szmydem wręczyli przedstawicielom 11 jednostek OSP z terenu gminy Dydnia piły na wysięgnikach, zakupione dzięki dofinasowaniu z Fundacji PGE.

Zakup pił był możliwy dzięki zaangażowaniu wójt gminy, która po kryzysie związanym z silnymi opadami śniegu i brakiem prądu przez kilka dni na terenie kilku miejscowości w gminie, gdy strażacy aktywnie włączyli się w naprawę linii energetycznych i pomoc mieszkańcom, starała się o pozyskanie wsparcia dla jednostek OSP. Efektem tych rozmów i zabiegów projekt pn. Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń spowodowanych awariami związanym z zerwanymi liniami energetycznymi przebiegającymi w zadrzewieniach i kompleksach leśnych zrealizowany przez Fundacje PGE. W wyniku naboru gmina Dydnia otrzymała od Fundacji darowiznę, która została przeznaczona na zakup 11 pił spalinowych dla jednostek OSP z miejscowości: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Witryłów, Temeszów, Krzemienna, Obarzym i Niewistka. Sprzęt ten ułatwi pracę strażakom oraz posłuży w sytuacjach zagrożenia – podziękował za przekazane piły w imieniu braci strażackiej komendant gminny ochrony przeciwpożarowej Roman Janowicz.

Po uroczystym przekazaniu sprzętu, wójt gminy Dydnia, podziękowała strażakom za ich służbę, przedstawicielom Fundacji PGE za przekazaną darowiznę i powitała przybyłych na stadion w Dydni strażaków i ich rodziny, samorządowców oraz przedstawicieli służb z terenu powiatu brzozowskiego. Wszystkim strażakom życzyła dobrych wyników, rekordów życiowych i dobrej zabawy.

Komisję sędziowską stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Sędzią głównym zawodów byt st. kpt. Maciej Białas, zaś spikerem głównym zawodów był kpt. Wojciech Sobolak z PSP w Brzozowie.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

– rozwinięcie bojowe dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,

– ćwiczenie bojowe dla drużyn grupy A i C.

Wyniki przedstawiają się następująco:

W kategorii MDP Dziewcząt:

I Jabłonica Polska

II Domaradz Góra

III Blizne

IV Buków

V Stara Wieś

VI lzdebki

W kategorii MDP Chłopców:  

I Haczów

II Zmiennica

III Jabłonica Polska

IV Blizne

V Golcowa

VI Dydnia

VII Wara

Grupa C Kobiety:

I Jabłonica Polska

II Blizne

III Zmiennica

IV Golcowa

V Nozdrzec

Grupa A – Seniorzy:

I Jabłonica Polska

II Domaradz Góra

III Haczów

IV Magierów

V Zmiennica

VI Orzechówka

VII Dydnia

Zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczyli poseł na sejm RP Adam Śnieżek, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd oraz wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń. Gratulacje zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom przekazał komendant powiatowy PSP st. brygadier Krzysztof Folta, dziękując jednocześnie za prawdziwie sportową postawę i walkę w duchu fair play.  

Ze względu na złe warunki na płycie stadionu sportowego zrezygnowano z konkurencji sztafet. Uwarunkowania pogodowe nie pozwoliły również na zaplanowane pokazy spadochronowe. Nie brakowało natomiast innych atrakcji. Serca wszystkich skradł pokaz ratownictwa strażaków – skrzatów z OSP w Bliznem. Strażacka kuchnia smakowała wyśmienicie, a kolejka dzieci ustawiała się do wspólnych zabaw z animatorami. Najmłodsi z kolorowymi i uśmiechniętymi buziami z balonikowymi zwierzątkami opanowały stadion w Dydni, kibicowali swoim rodzicom i starszemu rodzeństwu podczas zawodów i opanowywali znajomość sprzętu strażackiego. Wszystkie te działania służą popularyzowaniu wśród najmłodszych służby w OSP. Zawody strażackie stały się pretekstem do świętowania całych rodzin i było to radosne zakończenie wakacji.

Tak fantastyczna atmosfera i sama organizacja XXI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych to efekt współpracy, wzajemnego zaufania i chęci działania na rzecz naszej społeczności. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję. Możecie być z siebie dumni – podsumowała zawody Alicja Pocałuń.  

Ogromne zaangażowanie w organizację zawodów wykazali druhowie OSP z terenu gminy Dydnia z Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej w Dydni Romanem Janowiczem na czele, pracownicy Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej w Dydni.

Zawody nie mogłyby się odbyć w takiej formule, gdyby nie wsparcie darczyńców, a byli to: Gmina Dydnia, Gmina Haczów, Jasienica Rosielna, Domaradz, Brzozów, Nozdrzec, Wójt Gminy Dydnia – Alicja Pocałuń, prezes ZOP ZOSP RP – Mariusz Bieńczak, kierownik RGGNiSO w UG Dydnia – Stanisław Pytlowany, FUH Transportowo-Budowlana Henryk Biłas Zawadka, FRBT Henryk Kmiotek Krzemienna, Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Henryk Hadam Dynów, GRAN-PIK LIWOCZ sp. z o.o. sp. komandytowa Brzozów, DO-MET sp. z o.o. Sanok, Delikatesy Centrum – Sklep w Dydni Grażyna i Marek Fejdaszowie, Piekarnia “Tadeusz” Dydnia oraz GS SCh Dydnia.

fot. Dariusz Supel/Starostwo Powiatowe w Brzozowie

372