“Praca sezonowa w EOG”

Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje, że w czerwcu br. Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął kampanię informacyjną nt. praw pracowników sezonowych w UE$, która potrwa do końca października br. Celem kampanii jest promowanie wśród pracowników sezonowych (głównie w rolnictwie) pochodzących z państw członkowskich UE i pracodawców zatrudniających tego typu pracowników, wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz podkreślenie źródeł wsparcia w zakresie informacji udzielanych w państwach członkowskich UE pracownikom i pracodawcom. Kampania zwraca uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE.
W kampanię zaangażowane są państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska, Europejska platforma do walki z pracą nierejestrowaną, sieć EURES (europejska Sieć Służb Zatrudnienia) oraz partnerzy społeczni z tych państw.
Informacje o programie dostępne są pod adresem:
https://eures.praca.gov.pl/sitemap/polecamy-uwadze/praca-sezonowa-w-eog

298