INFORMACJA DOTYCZĄCA PROCEDURY ODBIORU WĘGLA!

węgiel

Z dniem 16 grudnia 2022 r. Gmina Dydnia rozpocznie dystrybucję węgla w asortymencie orzech w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego. Osoby, które złożyły wniosek w Urzędzie Gminy w Dydni zostaną poinformowane telefonicznie:

  • o wyniku weryfikacji wniosku,
  • konieczności dokonania płatności,
  • sposobie odbioru węgla (wg kolejności złożonych wniosków).

Po odbiór dokumentów niezbędnych dla dokonania zakupu węgla oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zgłaszanie się do Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich pokój nr 107 w Urzędzie Gminy w Dydni.

Koszt jednej tony węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego w Gminie Dydnia wynosi 2 000,00 zł brutto.

Płatności należy dokonać na konto Gminy Dydnia nr: 51 9093 0007 2001 0190 0014 0021 Bank Spółdzielczy w Dynowie z adnotacją: Zakup węgla, imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy zgodny z danymi we wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego (do pobrania w załączniku) przelewem lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Dydni lub w dowolnym innym banku.

Kwota wpłaty: ilość węgla x 2 000 zł

(przykładowo: za 0,5 tony – 1 000 zł; za 1 tonę – 2 000 zł; za 1,5 tony – 3 000 zł).

Wnioskodawca otrzyma fakturę za zakup węgla uprawniającą do odbioru węgla we wskazanym przez urząd składzie opałowym – pokój nr 110 w budynku Urzędu Gminy w Dydni.

Po dokonaniu płatności zabierz ze sobą dowód wpłaty za węgiel oraz dowód osobisty.

W przypadku odbioru węgla przez inną osobę niż wnioskodawca, wymagane jest pisemne upoważnienie (do pobrania w załączniku).
Na terenie gminy usługę składowania i wydawania węgla świadczy skład opałowy:

ZPHT- Henryk Kmiotek

Krzemienna 4

36-204 Dydnia

tel. 13 430 31 04

tel. kom. 601 815 951

UWAGA!

  • Dostawy będą realizowane według kolejności złożonych wniosków.
  • Odbioru paliwa stałego należy dokonać w całości jednorazowo.
  • Transport węgla z punktu składowania do miejsca wskazanego przez odbiorcę jest odpłatny, na warunkach uzgodnionych z przedstawicielem składu opałowego. Możliwy będzie również odbiór węgla własnym transportem.
765