Projekt “Aktywnie ku zmianie!”

Aktywnie Ku Zmianie

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że firma NEXORIS Sp. z o.o. rozpoczęła rekrutację osób zainteresowanych udziałem w projekcie „AKTYWNIE KU ZMIANIE” realizowanego w ramach Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 1.5.1 Rozwój Potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia niepracujących osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy Państwu główne informacje o projekcie. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczących projektu. Będziemy wdzięczni za przekazanie ich potencjalnym kandydatom. 

Projekt skierowany jest do 140 osób:

  1. Posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ;
  2. Niepracujących osób w wieku powyżej 18 roku życia i więcej;
  3. Zamieszkujących woj. podkarpackie:

Projekt zakłada realizację wsparcia które ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej. Każdy uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Projekt zakłada realizację zadań:

  1. Wsparcie doradcze poprzez opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnego zestawu działań mających doprowadzić do aktywizacji uczestnika projektu 
  2. Pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami i lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu
  3. Pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej i/lub szkolenia podnoszące kwalifikacje / kompetencje uczestników projektów i/lub staże zawodowe i/lub inne formy wsparcia. Wsparcie będzie uwzględniało ocenę stanu zdrowia w kontekście możliwości podjęcia aktywności zawodowej;
  4. Podjęcie zatrudnienia przez uczestnika projektu oraz utrzymanie w zatrudnieniu przez okres trzech miesięcy uczestnika który otrzyma wsparcie i podejmie zatrudnienie

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy po więcej informacji na stronę internetową http://aktywniekuzmianie.pl/ oraz do biura projektu w Rzeszowie pod adresem Al. J. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów – C.H. Europa 3 piętro. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 604 378 857 lub mail: aktywniekuzmianie@gmail.com

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

313