Promesy dla OSP z gminy Dydnia


Jednostki OSP w Dydni, Krzemiennej, Witryłowie i Wydrnej otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu i wyposażenia. Każda z jednostek otrzymała po 12 150 zł. Wsparcie finansowe zostało przyznane z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” część 2. Środki pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie — w którym udział wzięli: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Adam Skiba, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzozowie Mariusz Bieńczak, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie Bogdan Biedka, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego Henryk Kozik, wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń, burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński i druhowie reprezentujący swoje jednostki OSP — odbyło się w sali narad UM w Brzozowie.

Podczas spotkania wójt Alicja Pocałuń podziękowała przedstawicielom instytucji, które wspierają działalność gminy w zakresie bezpieczeństwa, tj. prezesowi Adamowi Skibie za dofinansowanie, posłom: Adamowi Śnieżkowi i Piotrowi Babinetzowi, staroście Zdzisławowi Szmydowi, komendantowi Krzysztofowi Folcie i prezesowi ZOSP Mariuszowi Bieńczakowi za wspieranie działań gminy w kwestii pozyskiwania środków na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, zaś obecnym druhom za gotowość niesienia pomocy.

Fot. Anna Kałamucka, Brzozowska Gazeta Powiatowa

225