Przedłużenie zamknięcia drogi powiatowej 2039R Izdebki – Obarzym

Uwaga

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o przedłużeniu  zamknięcia drogi powiatowej  nr 2039R Izdebki – Obarzym w km 2+500 – 4+900 w miejscowości Obarzym w dniach 25.09.2022r. -29.09.2022  w godz. od 8.00 do 19.00 celem  wykonania stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.  

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów

323