Pytania i odpowiedzi dotyczące gazociągu DN1000 Wronów-Rozwadów-Strachocina

informacja

Szanowni Państwo,

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi aktualnie prace projektowe związane z budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN1000 relacji Wronów-Rozwadów-Strachocina. Obecnie opracowywany jest Projekt Wstępny dla tej inwestycji. Działając na nasze zlecenie, prace projektowe realizuje ANTEA Polska S.A. z siedzibą w Katowicach.

Jesteśmy w trakcie cyklu spotkań z władzami poszczególnych Gmin i pozostajemy w bieżących kontaktach roboczych, w tym w ramach prowadzonych uzgodnień i wstępnych opiniowań.

Dbając o jakość kontaktów z władzami i społecznością lokalną, przygotowaliśmy zestaw odpowiedzi na często pojawiające się pytania ze strony interesariuszy projektu, który przesyłam w załączeniu. Znajdą w nim Państwo również odpowiedzi na pytania, które były formułowane podczas naszych spotkań. Liczymy więc, że również dla Państwa ten materiał będzie przydatny. Zależy nam, aby budzące wątpliwości kwestie związane z budową gazociągu były wyjaśniane już na tym etapie projektu.

Do pobrania: zestaw odpowiedzi na często pojawiające się pytania

Materiał nadesłany

278