Rocznica urodzin św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Jabłonce

JP II

W dniu 18 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Jabłonce odbyła się uroczystość z okazji urodzin św. Jana Pawła II – patrona szkoły. W tym roku atmosfera tego wydarzenia była szczególna, ponieważ pierwszy raz od długiego czasu, po wielu miesiącach izolacji i zdalnej nauki, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mogli się spotkać by wspólnie uhonorować postać patrona.

Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli przygotowali występ poetycko – muzyczny, który rozpoczął się od wspólnego odśpiewania litanii do Najświętszej Maryi Panny. Po akademii uczniowie szkoły ubrani w żółte koszulki – reprezentujące barwy papieskie, uformowali na środku sali gimnastycznej wielkie serce dla swojego patrona Jana Pawła II.

W uroczystości udział wzięli wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, radny Rady Gminy Dydnia Robert Kulon oraz społeczność szkoły – dyrekcja i grono pedagogiczne, przedstawicielka Rady Rodziców, uczniowie.

687