Rozdanie Komputerów – „Granty PPGR”

granty pgr

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy w Dydni rozpoczęto wręczenie komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla dzieci i młodzieży z Gminy Dydnia. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 317 000 zł.

Sprzęt komputerowy wręczała Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń oraz dyrektor ZOS Jolanta Bieda.

„Cieszymy się, że udało się pozyskać pieniądze na wsparcie dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich z naszego terenu.  128 dzieci otrzyma od nas sprzęt komputerowy, który będzie służył wyrównaniu różnic cyfrowych pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich, a dziećmi, które mieszkają w miastach.” – mówiła Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia.

Dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Alokacja środków na projekt „Granty – PPGR” 

Pozostałe sprzęty będą sukcesywnie rozdawane.

1006