Rozstrzygnięcie konkursu „Piękno mojej rodziny”

bukowsko

W  Urzędzie Gminy Bukowsko odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni.

W uroczystości wzięli udział: Pani Alicja Pocałuń Wójt Gminy Dydnia, Pani Jolanta Bieda Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia, Pani Monika Kij, Pani Dorota Toczek, Pani Barbara Bocoń nauczyciele Szkoły Podstawowej w Dydni i nagrodzeni uczniowie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dydni wspólnie z uczniami szkół Gminy Bukowsko wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku.

Celem konkursu było propagowanie wartości rodzinnych, wzmacnianie więzi i czynników chroniących dziecko.

Uczniowie wykonali prace plastyczne, których tematem było „Piękno mojej rodziny”.

W dniu 5 grudnia 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku przy udziale Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Bukowsku oraz przedstawiciela z Gminy Dydnia Pani Jolanty Bieda Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Gminy Dydnia wyłoniło  zwycięzców.

Nagrody przyznano w następujących kategoriach:

Uczniowie do lat 7:

I- Milena Kij

II-Amelia Paraniak        

III- Gabriel Wójcik

Wyróżnienie: Zuzanna Zdziarska, Kacper Janowicz, Jakub Siedlecki, Iga Pęcherek.

Uczniowie do lat 9:

I- Hubert Janowicz, Maja Wydrzyńska 

II- Anna Czopor  

III- Weronika Adamska

Wyróżnienie: Amelia Jodłowska, Natalia Szczepek, Anna Siedlecka, Alicja Klimowicz

Uczniowie powyżej 9 lat: 

I- Marlena Bluj, Kinga Siwiecka  

II- Maksymilian Dziamba, Sabina Siedlecka

Wyróżnienie: Milena Janowicz

Uczniowie otrzymali  wspaniałe rodzinne gry planszowe, zestawy zabawek, artykuły plastyczne, itp.

Dziękujemy Panu Markowi Bańkowskiemu Wójtowi Gminy Bukowsko, Pani Dianie Błażejowskiej Sekretarzowi Gminy Bukowsko, Panu Krzysztofowi Nitka Prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Bukowskiej, Pani Ewie Sieradzkiej Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych i Pani Katarzynie Masłowiec Organizatorowi Społeczności Lokalnej Centrum Usług Społecznych w Bukowsku za dobrą współpracę i możliwość udziału uczniów Szkoły  Podstawowej w Dydni w realizacji projektu.

936