Ślizgawka w Niebocku

Ślizgawka

Informacja Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku dotycząca zasad korzystania ze ślizgawki w Niebocku (która jest obecnie jeszcze w trakcie powstawania).

REGULAMIN ŚLIZGAWKI

1. Obowiązkiem osób korzystających ze ślizgawki jest zapoznanie się i  przestrzeganie niniejszego regulaminu.

2. Ślizgawka na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Niebocku została wybudowana dzięki akcji społecznej mieszkańców Niebocka.

3. Celem wybudowanego ,,obiektu,, jest upowszechnianie zdrowego stylu życia, propagowanie sportów zimowych oraz integracja mieszkańców.

4. Na ślizgawce można przebywać od godziny 8.00 do zapadnięcia zmroku.

5. Korzystanie ze ślizgawki jest bezpłatne.

6. Nie ma możliwości wypożyczenia łyżew. Uczestnicy ślizgawki organizują sobie sprzęt jeżdżąco-ślizgający we własnym zakresie i sprawny technicznie.

7. Uczestnicy ślizgawki korzystają z niej na własną odpowiedzialność i ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

8. Za wszelkie wypadki, kontuzje i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas trwania ślizgawki pomysłodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

9. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas jazdy.

10. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kaskach ochronnych, ochraniaczach na rękach
i kolanach.

11. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ślizgawki wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

12. Nie ponosi się odpowiedzialności za:  rzeczy zagubione na terenie ślizgawki, uszkodzenia wartościowego sprzętu wnoszonego na płytę (np. telefony komórkowe itp.)

13. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

14. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane ze ślizgawki.

15. Każdy z uczestników biorących udział w ślizgawce swoją obecnością, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby gromadzenia materiałów promujących, wyraża zgodę na publikację zdjęć ze swoim wizerunkiem np: w prasie lokalnej i na stronach internetowych.

OSOBOM KORZYSTAJĄCYM ZE ŚLIZGAWKI ZABRANIA SIĘ:

1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy „pod prąd”, potrącania i podcinania.

2. Jazdy z dziećmi na rękach.

3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), na sankach, na rowerach, jazdy z kijami hokejowymi i plecakami, torbami, itp.

4. Wnoszenia na taflę lodowiska jedzenia, puszek i butelek z napojami oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.

5. Siadania na bandach lodowiska.

7. Palenia tytoniu i picia alkoholu.

Ewentualne uszkodzenia tafli ślizgawki, łamanie zasad regulaminu należy zgłaszać do dyrektora Zespołu Szkół w Niebocku w godzinach pracy szkoły.

UWAGA!!! Jazda na łyżwach jest sportem niebezpiecznym. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

632