Sprzedawaj i kupuj lokalnie


Zachęcamy wytwórców rolnych, rękodzielników, sprzedawców, mieszkańców oraz przejezdnych do korzystania z targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni. Obecnie w okresie wiosennym zainteresowaniem cieszą się sadzonki kwiatów, które upiększą nasze balkony i przydomowe ogródki,  sadzonki owoców, które można zakupić codziennie w godzinach dopołudniowych.

Rynek zlokalizowany jest przy drodze wojewódzkiej ma oświetlenie, przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażenie w odpływ wody deszczowej, zadaszone stanowiska handlowe, miejsca parkingowe i sanitariaty. 

Administratorem obiektu jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za targowisko: tel. 13 4308151.

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Dydni wynosi między 10 a 20 zł.

W piątki i soboty bez opłaty targowej mogą być sprzedawane produkty rolne lub spożywcze, wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sprzedawców i mieszkańców, informujemy o możliwości upowszechnienia informacji o rodzaju sprzedawanego towaru i określonym dniu sprzedaży na rynku poprzez stronę internetową gminy Dydnia oraz poprzez profil w mediach społecznościowych na FB. W tym celu prosimy o kontakt pod nr tel. 13 430 81 45, lub na adres e-mail: emilia.trzesniowska@gminadydnia.pl.

Działania te mają na celu rozpropagowanie wśród społeczności lokalnej oraz osób przejeżdżających przez naszą gminę możliwości zakupu naturalnych produktów od lokalnych producentów.

Z inicjatywy wójt gminy Dydnia Bożeny Chorążak od czerwca w soboty będzie organizowany dzień produktu lokalnego. Sprzedawcy zainteresowani wystawieniem swoich wytworów proszeni są o kontakt pod nr tel. 13 430 81 51 lub 13 430 81 45.

Osoby, instytucje lub producenci zainteresowani organizacją targów lub giełdy proszone są o kontakt z zarządcą targowiska gminnego.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania targowiska znajdują się w Regulaminie Gminnego Targowiska „Mój Rynek” w Dydni (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/357/2021 Rady Gminy w Dydni z dnia 22 listopada 2021 r.) oraz w Uchwale NR XLV/358/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021r.w sprawie opłaty targowej.

308