Strategia Terytorialna Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego

Strategia Terytorialna

Szanowni Mieszkańcy!  

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Terytorialną Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego, Rada Partnerstwa zaprasza do zgłaszania propozycji projektów o strategicznych znaczeniu dla obszaru partnerstwa.  

Celem tego działania jest wzmocnienie zdolności gmin tworzących partnerstwo do podejmowania przemyślanej i celowej współpracy oraz planowania kompleksowych przedsięwzięć aktywizujących potencjał obszaru partnerstwa i budujących jego rozwój. 

Kluczowym elementem prowadzonego procesu strategicznego dla Partnerstwa jest przygotowanie w ramach Strategii Terytorialnej odpowiednich Projektów Strategicznych – czyli konkretnych rozwiązań realizujące zaplanowane cele i rozwiązujące zdiagnozowane problemy w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowo-przestrzennym. 

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o zgłaszanie przedsięwzięć o charakterze partnerskim, czyli takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza granice jednej gminy i są realizowane przez uczestników Partnerstwa, angażujących szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego oraz zintegrowanych czyli rozwiązujący szerszy zakres problemów, wykorzystujący szerszy zakres potencjałów, odpowiadający na potrzeby różnych grup osób. 

Kto może zgłosić projekt? 

Każdy mieszkaniec Gmin tworzących Partnerstwo

Jak można zgłosić projekt? 

Projekt można zgłosić poprzez wypełnienie formularza ankietowanego dostępnego pod poniższym linkiem:  

https://forms.office.com/r/vbRMbYxhVe

Do kiedy można zgłosić projekt?  

12 lipca 2021 r. (poniedziałek) 

211