Strażacy z Jabłonki doczekają się wozu lekkiego za 400 000 zł


23 lutego podczas konferencji prasowej Maciej Wąsik – wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał informację o przyznaniu środków finansowych przeznaczonych na zakup wozów strażackich dla OSP.

OSP KSRG Jabłonka Oznalazła się na liście jednostek, które otrzymają dofinansowanie do zakupu lekkiego wozu strażackiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych – Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez MSWiA. Projekt zakłada dofinansowanie w 50% wartości zakupionego wozu, zatem gmina Dydnia będzie partycypowała w tej, tak oczekiwanej przez strażaków ochotników inwestycji, która opiewa łącznie na kwotę 400 000 zł.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zabiegi zarządu OSP, starań wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń i wsparcia m.in. posła na Sejm Piotra Babinetza. Podczas zwołanego przed dwoma tygodniami walnego zebrania sprawozdawczego strażacy nie ukrywali, że jak na tak dobrze prosperującą jednostkę, brakuje im sprzętu, a przede wszystkim wozu strażackiego, gdyż używany przez nich ma już przeszło 20 lat. Podkreślali też, że wiele wysiłków włożył tak zarząd jak i władze gminy w to, by samochód trafił do ich jednostki. Niestety do tej pory w pozyskiwaniu samochodu strażacy z Jabłonki byli pomijani, ale jak pokazuje doświadczenie, upór i konsekwencja przynoszą spodziewany efekt. Obecnie w planie jest remont garażu w OSP Jabłonka, zatem plany modernizacyjne i doposażeniowe idą w parze, a to najlepszy sposób na okazanie wdzięczności strażakom za ich codzienny trud i gotowość, by nieść pomoc.

149