Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Dydni

Patron

Dzień 8 czerwca jest świętem patrona Szkoły Podstawowej w Dydni – Św. Królowej Jadwigi. Patronka szkoły była pierwszą kobietą na polskim tronie, a także jedynym polskim monarchą, który został ogłoszony świętym. Jej kanonizacji dokonał w 1997 r. papież Jan Paweł II.

Imię Królowej Jadwigi widniało na szkolnych świadectwach uczniów dydyńskiej szkoły jeszcze przed II wojną światową. Jednak tuż po jej wybuchu, w wyniku polityki władz okupacyjnych dążącej do pozbawienia Polaków narodowej tożsamości, zakazano używania jej imienia na szkolnych dokumentach. Do historycznego imienia, po wielu latach i wysiłkach, udało się powrócić dopiero w 1991 roku. W tym roku minęła 31. rocznica przywrócenia szkole imienia jej patronki.

Uroczystości związane z upamiętnieniem św. Królowej Jadwigi odbyły się w środę, 8 czerwca 2022 r. Udział w nich wzięli m.in. wójt gminy Alicja Pocałuń, dyrektor szkoły Iwona Pocałuń, zastępca dyrektora Marta Rachwał, dyrektor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dydnia, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele szkoły, pedagodzy, uczniowie i rodzice. Dyrektor szkoły wyraziła szczególną radość z faktu, że po dwóch latach niepewności związanych z pandemią, wszystko powoli wraca do normalności i znów możliwe jest wspólne świętowanie ważnych dla społeczności szkoły momentów. W tych wyjątkowych okolicznościach wyróżnieni zostali uczniowie, którzy w minionych miesiącach zostali laureatami różnego rodzaju konkursów i olimpiad. Dyrektor Iwona Pocałuń, wraz z wójt Alicją Pocałuń oraz wicedyrektor Martą Rachwał, wręczyły wyróżnionym uczniom nagrody oraz gratulacje.

W okolicznościowym przemówieniu wygłoszonym podczas szkolnej uroczystości wójt Alicja Pocałuń opowiedziała uczniom jedną z zapamiętanych z dzieciństwa legend o Królowej Jadwidze:

„Kiedy myślę o Królowej Jadwidze, powracają do mnie wspomnienia z czasów, kiedy byłam małą dziewczynką i uwielbiałam słuchać opowieści mojej babci albo cioci, emerytowanej nauczycielki. Szczególnie uwielbiałam opowieści o Krakowie. Wyobrażałam sobie, że jest to miasto jak z bajki. Król Krak, Wanda, zamek, baszta, smok wawelski, a także dobra i piękna królowa Jadwiga… Ale jedna z tych opowieści szczególnie zapadła mi w serce i pamięć.

Pomiędzy zamkiem na wzgórzu wawelskim, a błękitną wstęgą Wisły, rozciągała się łąka kwietna, po której Królowa Jadwiga lubiła się przechadzać. Był październik, a więc łąka przybrała już swoje jesienne szaty. Sucha trawa, osty, gdzieniegdzie tylko ostatnie kwiaty, które przetrwały pierwsze przymrozki. W takich okolicznościach Królowa Jadwiga postanowiła pójść na spacer i uzbierać sobie jeszcze bukiet tych ostatnich, jesiennych kwiatów. Spacerując tak zauważyła, że nie jest jednak na tej łące sama.

Zauważyła chłopca, który biegał po łące i zbierał nitki babiego lata, chowając je następnie za ubogą koszulę. Królowa przystanęła i z zaciekawieniem obserwowała przez chwilę dziecko. Chłopczyk biegał od kępy trawy do krzaczka i nawijał na rączkę coraz to nowe niteczki. Jeszcze tu, jeszcze tam i jeszcze jedną… Królowa w końcu zawołała na chłopca: „co dziecię robisz? Po co ci babie lato?” Chłopiec najpierw się wystraszył, nie chciał odpowiedzieć. Ale kiedy przyjrzał się pięknej pani, jej dobrej i radosnej twarzy ośmielił się i powiedział: „nie mam koszuli na zimę, a mama nie ma pieniędzy żeby mi ją kupić. A tu tyle przędzy… Tyle nitek… Zbieram więc te niteczki, żeby mama mogła mi utkać nową koszulkę”. Królowa wtedy zrozumiała, jak bardzo jej poddani są biedni i cierpią, że matki nie mają w co ubrać i czym nakarmić swoich dzieci. Bez chwili zastanowienia, wzięła chłopca za rękę i zaprowadziła na zamek. Poleciła służbie ubrać i nakarmić chłopca, a także przygotować dla niego wyprawkę, którą będzie mógł zabrać dla swojej rodziny.

Królowa Jadwiga czynem umiłowała swój naród, swoich poddanych. W imię tej miłości fundowała szpitale, przytułki, szkoły. Dzięki swojej mądrości, przenikliwości, stworzyła fundament polskiej edukacji, z którego i Wy, Drodzy Uczniowie, możecie dzisiaj korzystać”.

Św. Królowa Jadwiga

Królowa Jadwiga (1373-1399) pochodziła z dynastii Andegawenów, była trzecią, najmłodszą córką Ludwika Węgierskiego (króla Węgier i Polski) i Elżbiety Bośniaczki. W 1384 roku, po śmierci swojego ojca, w wieku 11 lat została koronowana na króla Polski (in regem Polonie coronata). Po koronacji została pełnoprawnym władcą, co było sytuacją bezprecedensową, ponieważ dotąd urząd ten sprawowali jedynie męscy potomkowie władców. Jadwiga zachowała tytuł króla Polski, nawet po zawarciu małżeństwa z Władysławem Jagiełłą.  

Jadwiga, ze względu na swój młody wiek, początkowo sprawowała rządy przy wsparciu polskich możnowładców oraz swojej matki. To właśnie oni zaaranżowali jej związek z księciem litewskim Władysławem Jagiełłą. Jednym z warunków zawarcia tego związku, było zobowiązanie Jagiełły do przyjęcia chrztu, zarówno przez niego samego, jak i przez całe Księstwo Litewskie. Ceremonia chrztu Władysława Jagiełły odbyła się w Krakowie w dniu 15 lutego 1386 r., natomiast trzy dni później miały miejsce jego zaślubiny z Jadwigą. 4 marca 1386 r. Jagiełło został koronowany na króla Polski.

Jadwiga brała czynny udział w rządach, angażowała się w działalność polityczną i dyplomatyczną. Bardzo dużo uwagi poświęcała literaturze, sztuce, nauce, a także działalności charytatywnej. Zachowała niezależność od męża, utrzymywała swój własny dwór, na którym skupiła polską elitę intelektualną. Z jej inicjatywy przetłumaczono na język Polski wiele dzieł m.in. Księgę Psalmów (Psałterz floriański). Wspierała finansowo działalność kościołów, klasztorów, uniwersytetów, szpitali. Reaktywowała działalność Akademii Krakowskiej (Uniwersytetu Jagiellońskiego), a także postarała się o zgodę papieża na utworzenie w niej fakultetu teologicznego.

W 1399 roku urodziła córkę, która zmarła trzy tygodnie po porodzie. Cztery dni później, 17 lipca 1399, zmarła również Jadwiga, mając zaledwie 26 lat. Została pochowana w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Zgodnie z wolą zapisaną w testamencie posiadany przez siebie majątek przekazała na rzecz Akademii Krakowskiej. Rektor uczelni, w mowie wygłoszonej podczas jej pogrzebu, powiedział: „Królowa była ozdobą kleru, rosą dla biednego, kolumną Kościoła, łaskawością dla dostojników, czułą opiekunką obywateli, matką biednych, ucieczką nędzarzy, obrończynią sierot, kotwicą słabych, opiekunką wszystkich poddanych”.

Kanonizacja

W 1974 r. arcybiskup krakowski Karol Wojtyła wydał orzeczenie na temat istnienia publicznego kultu, oddawanego Jadwidze w archidiecezji krakowskiej. Sprawując już funkcję papieża, Jan Paweł II rozpoczął jej proces beatyfikacyjny, a następnie kanonizacyjny.

Uroczysta kanonizacja św. Królowej Jadwigi odbyła się podczas II pielgrzymki papieża do Polski, 8 czerwca 1997 r. W homilii wygłoszonej podczas mszy kanonizacyjnej na krakowskich błoniach papież powiedział:

„Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusa, a gdy przypadło jej w udziale zadanie królowania, oddała swe życie również na służbę powierzonego jej ludu. Duch służby ożywiał jej społeczne zaangażowanie. Z rozmachem zagłębiała się w życie polityczne swej epoki. A przy tym ona, córka króla Węgier, potrafiła łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu. Podejmując wielkie dzieła na forum państwowym i międzynarodowym, niczego nie pragnęła dla siebie. Wszelkim materialnym i duchowym dobrem hojnie ubogacała swą drugą ojczyznę. Biegła w dyplomatycznym kunszcie, położyła podwaliny pod wielkość XV-wiecznej Polski. Ożywiała religijną i kulturalną współpracę między narodami, a jej wrażliwość na krzywdy społeczne wielekroć była sławiona przez poddanych.

Z jasnością, która po dzień dzisiejszy oświeca całą Polskę, wiedziała, że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu; że droga do dobrobytu państwa, jego suwerenności i uznania w świecie wiedzie przez prężne uniwersytety. Dobrze też wiedziała Jadwiga, że wiara poszukuje zrozumienia, że wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, że żyje w przestrzeni kultury. I nie szczędziła niczego, aby ubogacić Polskę w całe duchowe dziedzictwo zarówno czasów starożytnych, jak i wieków średnich. Nawet swoje królewskie berło oddała Uniwersytetowi, sama zaś posługiwała się pozłacanym drewnianym. Fakt ten, mając konkretne znaczenie, jest także wielkim symbolem. Za życia nie królewskie insygnia, ale siła ducha, głębia umysłu i wrażliwość serca dawały jej autorytet i posłuch. Po śmierci – jej ofiara zaowocowała bogactwem mądrości i rozkwitem kultury zakorzenionej w Ewangelii. Za to szczególne dzieło Jadwigi dziękujemy dziś, gdy z dumą wracamy do owych sześciuset lat dzielących nas od założenia Wydziału Teologicznego i odnowy Uniwersytetu w Krakowie – lat, rzec można, nieprzerwanej świetności nauki polskiej. A gdybyśmy zdołali nawiedzić średniowieczne szpitale w Bieczu, Sandomierzu, Sączu, na Stradomiu, dostrzeglibyśmy dzieła miłosierdzia, których wiele podjęła polska władczyni. W nich chyba najwymowniej zrealizowała wezwanie Chrystusa do miłowania czynem i prawdą.”

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DYDNI W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2021/22

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO FORGET ME NOT ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM EDUKACJI FILOTIMO W  LUBLINIE

Wyróżnienia:

 • Izabela Futyma kl. VIII a
 • Magdalena Nieznańska kl. IV

Dyplomy za wysokie wyniki w konkursie:

 • Filip Pocałuń kl. IV
 • Leon Rzeszut kl. IV
 • Maria Sokołowska kl. IV
 • Franciszek Rosolski kl. V
 • Dawid Bocoń kl. VII b
 • Zuzanna Siedlecka kl. VII b
 • Antonina Rzeszut kl. VIII a

OGÓLNOPOLSKI KONKURS  CK THE POINT (DLA UCZNIÓW KLAS VIII)

 • Martyna Węgrzyńska kl. VIII b – zwyciężczyni z kl. VIII SP w Dydni

XVI GMINNY KONKURS PALM I PISANEK WIELKANOCNYCH W DYDNI

Kategoria II Szkoły Podstawowe klasy I-III

 • 3 miejsce – Kl. III (SP Dydnia) – praca zbiorowa

Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

 • 1 miejsce – Sabina Bocoń kl. IV

Kategoria IV Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII:

 • 2 miejsce – Dawid Bocoń kl. VII b
 • 3 miejsce – Gabriela Kułak  kl. VIII b

W kategorii Pisanka Wielkanocna:

Kategoria III Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:

 • 1 miejsce – Julia Frydryk kl. VI
 • 3 miejsce – Patryk Bluj kl. V

KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z GEOGRAFII

Udział w etapie rejonowym:

 • Emilia Sokołowska kl. VIII b
 • Wiktoria Kołodziej kl. VIII b

KONKURS FIZYCZNY POLSKO – UKRAIŃSKI „LWIĄTKO”

 • Marek Marszałek kl. VIII b – udział

KURATORYJNY KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI

 • Marek Marszałek kl. VIII b- Finalista

KONKURS PLASTYCZNY  „PORTRET KRÓLOWEJ JADWIGI”

Nagrody w konkursie:

 • Maja Leszczyk kl. I
 • Paulina Kot kl. I
 • Weronika Adamska kl. II
 • Amelia Jodłowska kl. II
 • Karolina Kot kl. III
 • Julia Kraczkowska kl. III

XIV SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO PISANIA

 • Anna Siedlecka kl. II  – I miejsce
 • Alicja Klimowicz – wyróżnienie
 • Maria Sierotnik – wyróżnienie

INTERDYSCYPLINARNY KONKURS Z MATEMATYKI „OMNIBUS 2022” ORGANIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W DYNOWIE

 • Emilia Sokołowska kl. VIII b – II miejsce
 • Marek Marszałek kl. VIII b – wyróżnienie

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ „ SAPERE AUDE”  W JAROSŁAWIU

 • Marek Marszałek kl. VIII b – 6. miejsce
 • Emilia Sokołowska – 8. miejsce

KONKURS WIEDZY TECHNICZNEJ I MOTORYZACYJNEJ W KROŚNIE

Finał:

 • Michał Marszałek kl. VIII b
 • Marek Marszałek kl. VIII b
 • Emilia Sokołowska  kl. VIII b

SZKOLNY KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ DEKORACJĘ KLASY PODSUMOWUJĄCY TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

 • I miejsce ex aequo – klasa IV i klasa VIII a
 • II miejsce ex aequo – klasa V i klasa VI
 • III miejsce ex aequo – klasa VII a i klasa VIII b
 • wyróżnienie – klasa VII b

KONKURSY PLASTYCZNO – JĘZYKOWE W RAMACH TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH :

Kl.  I – III „Przysłowia w obrazach”

 • I miejsce – Alicja Klimowicz kl. II
 • II miejsce – Maja Leszczyk kl. I
 • III miejsce – Paweł Sokołowski kl. I

Kl.  IV – VIII „Idiomy w obrazach”

 • I miejsce – Wiktoria Adamska kl. VIII a
 • II miejsce – Nikola Piskorowska kl. VII a
  • Adrian Zdziarski kl. VII b
 • III miejsce – Lena Adamska kl. IV
  • Kacper Jodłowski kl. V

SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI IDIOMÓW ANGIELSKICH, NIEMIECKICH I FRANCUSKICH ZWIĄZANYCH ZE ŚWIATEM PRZYRODY W RAMACH TYGODNIA JĘZYKÓW OBCYCH

 • I miejsce – Marlena Bluj kl. VII a
  • Marcin Wolwowicz kl. VI
 • II miejsce – Nikola Piskorowska kl. VII a
 • III miejsce – Zuzanna Kłodowska kl. VII a

 QUIZ KORYTARZOWY

 • najwięcej punktów zdobyli: Julia Szuba kl. V, Karolina Janowicz kl. V

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA   DLA UCZNIÓW KL. I – III ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

 • Filip Janowicz kl. II – dyplom uznania
 • Anna Siedlecka – kl II – dyplom uznania
 • Maja Wydrzyńska kl. II – dyplom uznania
 • Hubert Janowicz kl. III – dyplom uznania
 • Natalia Spólnik kl. III – dyplom uznania
 • Milena Milczanowska – kl. I – dyplom uznania
 • Wojciech kawałek kl. I – dyplom uznania
 • Nadia Wolwowicz kl. I – dyplom uznania
 • Jakub Fejdasz kl. I – dyplom uznania

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZUCH 2022 (MATEMATYKA)  DLA UCZNIÓW KL. I – III ORGANIZOWANY PRZEZ CENTRUM EDUKACJI SZKOLNEJ

 • Hubert Janowicz kl. III – dyplom laureata
 • Jakub Gaworecki – kl. III – dyplom uznania
 • Maksymilian Serwatka kl. II – dyplom uznania
 • Anna Siedlecka  kl. II – dyplom uznania
 • Filip Janowicz  kl. II – dyplom uznania
 • Alicja Klimowicz kl. II – dyplom uznania
 • Kacper Siwiecki – kl. I – dyplom uznania
 • Oliwia Kot – kl. I – dyplom uznania

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O ŚWIĘTEJ JADWIDZE KRÓLOWEJ

 • Kornelia Dmitrzak kl VI  – I miejsce
 • Kacper Kozłowski kl. VII a – II miejsce
 • Eliza Tercha – kl. VII b – III miejsce

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ŻYCIE POLEGA NA RUCHU”

 • Kinga Siwiecka kl. VI – wyróżnienie

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE

II miejsce  – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  Dziewcząt w składzie:

 • Milena Janowicz
 • Wiktoria Adamska
 • Lena Adamska
 • Klaudia Wójcik
 • Izabela Futyma
 • Gabriela Kułak
 • Nicola Tyczka
 • Emilia Czopor
 • Maja Siedlecka
 • Sabina Siedlecka

I miejsce – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców w składzie:

 • Michał Łuczycki
 • Oliwier Kulon
 • Przemysław Pałys
 • Kacper Kozłowski
 • Daniel Szuba
 • Michał Kopczyk
 • Wiktor Węgłowski
 • Damian Czopor
 • Jakub Woźny
 • Dominik Siedlecki
847