„Święty Jan Paweł in memoriam” – zaproszenie na koncert


Wójt Gminy Dydnia zaprasza na cykl przedsięwzięć artystycznych pn. Spektakl i muzyczno-taneczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dydnia oraz Młoda Polska Filharmonia – Dydnia 2023. Są to wydarzenia dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pierwszy koncert pt. Święty Jan Paweł in memoriam w wykonaniu Sanockiego Chóru Kameralnego odbędzie się już w najbliższą niedzielę 22 października w Jabłonce po mszy św. o godz. 11. 00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

Plakat do pobrania

213