Turniej wsi – zaproszenie

turniej wsi

Zapraszamy ma

TURNIEJ WSI

o Puchar Wójta Gminy Dydmia

07.08.2022 godz.15.00

Krzywe, plac przy Domu Ludowym

413