Ty decydujesz, jaka jest Polska


Weź udział w wyborach i ogólnopolskim referendum 15 października.

Lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.00-21.00  

Jak zagłosować?

Przyjdź do swojego lokalu wyborczego, złóż podpis na spisie wyborców a otrzymasz 3 karty:

  • kartę do głosowania w wyborach do Sejmu RP
  • kartę do głosowania w wyborach do Senatu RP
  • kartę referendalną

1. Na karcie do Sejmu głosować możesz tylko na jednego kandydata, postaw znak ,”X”

na karcie w kratce obok nazwiska kandydata z listy, na którą chcesz oddać głos.

2. Na karcie do Senatu głosować możesz tylko na jednego kandydata, postaw znak “X”

na karcie do głosowania obok nazwiska kandydata, na którego chcesz oddać swój głos

3. Na karcie referendalnej będziesz mieć 4 pytania, przy każdym z pytań zaznacz krzyżykiem jedną z dwóch odpowiedzi:

TAK albo NIE.

Pamiętaj, że nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania referendalne.

Możesz odpowiedzieć na część z nich, np. na jedno, dwa, trzy lub wszystkie cztery pytania. Odpowiedzi będą ważne.

Pamiętaj, że znak ,,X” to co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki.

Siedziby obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dydnia:

Nr obwodu głosowania  Granice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej  
 1.DydniaSzkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Dydnia 221
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 2.GrabówkaDom Strażaka w Grabówce, Grabówka 66
 3.JabłonkaDom Ludowy w Jabłonce, Jabłonka 47,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 4.Witryłów, Ulucz, HroszówkaDom Ludowy w Witryłowie, Witryłów 21
 5.Krzemienna, Jabłonica RuskaDom Ludowy w Krzemiennej, Krzemienna 46,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 6.TemeszówDom Strażaka w Temeszowie, Temeszów 27
 7.NiewistkaSzkoła Podstawowa w Niewistce, Niewistka 37
 8.ObarzymSzkoła Podstawowa w Obarzymie, Obarzym 36A,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 9.KrzyweDom Ludowy w Krzywem, Krzywe 68
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 10.KońskieSzkoła Podstawowa w Końskiem, Końskie 35
 11.NiebockoDom Strażaka w Niebocku, Niebocko 148
 12.WydrnaSzkoła Podstawowa w Wydrnej, Wydrna 132,
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

W  każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion zł dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej!

 Dzięki tym funduszom możliwa będzie:

– kompleksowa termomodernizacja remizy,

– wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE,

– remont,

– doposażenie w niezbędny sprzęt.

Ponadto gminy liczące do 20 tysięcy mieszkańców, w których ponad 60 proc. uprawnionych weźmie udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych, mogą otrzymać dodatkowe wsparcie:

250 tys. zł wsparcia mogą otrzymać na działalność kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych lub orkiestr dętych

250 tys. zł gmina może otrzymać na działalność klubów sportowych

milion zł gmina może otrzymać z budżetu obywatelskiego na dowolny cel za największą w powiecie frekwencję w wyborach

 Spotkajmy się przy urnach 15 października! Twój głos jest ważny!

213