Umowa dotacji na prace remontowe budynku Kościoła parafialnego w Jabłonce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


Dnia 14 czerwca br. została zawarta umowa dotacji między Gminą Dydnia, a Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Częstochowskiej w Jabłonce na zadanie pn.: „Prace remontowe budynku zabytkowego Kościoła w Jabłonce”.

Przedmiotem inwestycji jest m.in. remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej oraz ubytków poszycia ścian zewnętrznych i daszków kościoła parafialnego w Jabłonce.

Całkowita wartość zadania to 101 860,34 zł z czego dofinansowanie stanowi 98% wartości inwestycji tj. 99 823,13 zł. Zadanie jest realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-edycja 2.

32