Uniwersytet Samorządności – PROGRAM SZKOLENIA w dniu 11.07.2022 r.

Uniwersytet

Są jeszcze dostępne wolne miejsca na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Uniwersytetu Samorządności. Serdecznie zapraszamy do zapisów, mail: mpodkul@interia.pl, tel.: 693 049 712 lub 13 430 81 52.

Dostępne terminy:

  • 11 lipca 2022 r. (poniedziałek), godz. 17:00–19.00,
  • 24 lipca 2022 r. (niedziela), godz. 9:00–14.00.

W poniedziałek, 11 lipca 2022 r. w godz. 17.00-19.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Dydni (Dydnia 224), odbędzie się pierwsze z cyklu szkolenie.

W programie znajdą się następujące prelekcje:

  1. Mateusz Podkul – Nietuzinkowe postacie i ich związki z ziemią dydyńską
  2. Jacek Cetnarowicz – Architektura sakralna i rezydencjonalna gminy Dydnia – przykłady
  3. Zbigniew Sobota – Nasi przodkowie w armii austriackiej
  4. Paweł Gądek – Dydnia i okolice w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944

W trakcie spotkania przewidziano przerwę na poczęstunek

Streszczenia wystąpień:

Mateusz Podkul – Nietuzinkowe postacie i ich związki z ziemią dydyńską

Wystąpienie porusza temat wybranych znanych i ciekawych osób, które związane były z gminą Dydnia. Postacie te wywodziły się z tego terenu, za życia zamieszkały na nim i tu działały lub odwiedzały Dydnię i okolicę. Wśród nich znajdują się osoby szerzej znane także poza regionem, jak również zapomniane, a warte uwagi. Można tutaj wymienić Konstantego Bobczyńskiego czy Melchiora Wańkowicza.

Jacek Cetnarowicz – Architektura sakralna i rezydencjonalna gminy Dydnia – przykłady

Gmina Dydnia jest terenem o dużym bogactwie zabytków architektury sakralnej, jak i rezydencjonalnej. Wśród zabytków sakralnych na uwagę zasługują cerkwie w Uluczu, Grabówce, Końskiem czy Krzemiennej a także kościoły w Dydni i Jabłonce. Ziemia dydyńska to także piękne pałace w Jabłonce czy Wydrnej. Wiele obiektów było świadkami obecności ludności rusińskiej wysiedlonej po zakończeniu II wojny światowej czy wizyty prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Większość tych obiektów jest objęta wpisem na listę zabytków woj. podkarpackiego lub jest wpisana do gminnej ewidencji zabytków gminy Dydnia.

Zbigniew Sobota – Nasi przodkowie w armii austriackiej

Omówienie zagadnienia dotyczącego służby wojskowej w armii austriackiej mieszkańców Galicji w okresie od 1772 r. do 1918 r. Podanie przykładów dotyczących mieszkańców powiatu brzozowskiego i gminy Dydnia odnośnie rekrutacji do pułków piechoty stacjonujących w Galicji. Przedstawienie na wybranych przykładach udziału w konfliktach zbrojnych żołnierzy powołanych do wojska austriackiego z terenu obecnego powiatu brzozowskiego w latach 1772-1918.

Paweł Gądek – Dydnia i okolice w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944

Wystąpienie porusza tematykę okupacji hitlerowskiej na obszarze przedwojennej Gminy Dydnia. Kilka lat niemieckich rządów, doprowadziło do skrajnej dewastacji gospodarczej i społecznej omawianego regionu. Co więcej polityka najeźdźcy, zmierzała do planowanej eksterminacji miejscowej ludności metodami bezpośrednimi i pośrednimi. Niemcy dążyli też do zaognienia zastanych konfliktów polsko-ukraińskich, w celu umocnienia własnej władzy. Lata II wojny światowej głęboko zmieniły oblicze omawianego obszaru, czego skutki odczuwalne są są po dziś dzień.

PROW

Zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

184