“Uniwersytet Samorządności” Serdecznie zapraszamy mieszańców na kolejne szkolenia

PROW

Gmina Dydnia serdecznie zaprasza mieszkańców powiatu brzozowskiego na kolejne bezpłatne szkolenia realizowane w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”:

1. Szkolenie w ramach bloku samorządowo-obywatelskiego – w zakresie szkolenia elementy prawa samorządu terytorialnego, budżet obywatelski oraz NGO. Warsztat dedykowany w szczególności dla radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich i wszystkich chętnych mieszkańców powiatu brzozowskiego.  Podczas warsztatu przewidziane materiały warsztatowe dla uczestników i poczęstunek w ramach „przerwy kawowej”. Warsztat odbędzie się 22.11.2022 r. o godzinie 11:30 w Sali Urzędu Gminy w Dydni

2. Szkolenie w ramach bloku zajęć praktycznych – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej m.in. uczestnicy zapoznają się z podstawowymi zasadami resuscytacji, nauczą się jak wykonać ocenę nieprzytomnego poszkodowanego, jak wykonywać uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze, jak bezpiecznie używać automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, a także jak ułożyć nieprzytomnego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, poznają zasady postępowania w przypadku urazów ciała m.in. tamowania krwotoków (m.in. z nosa), złamań, oparzeń ciała, porażenia prądem/piorunem, zasłabnięcia/omdlenia, wstrząsu anafilaktycznego, zatrucia, duszności. Podczas szkolenia zapewnione zostaną pomoce naukowe, materiały szkoleniowe, poczęstunek w ramach „przerwy kawowej”. Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty o odbyciu szkolenia. Warsztat odbędzie się 25.11.2022 r. o godzinie 13:00 w Sali Urzędu Gminy w Dydni. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 24.11.2022 r. do godz. 14:00 pod numerem tel. 13 430 81 52.

Zadanie pn. „Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów i zajęć praktycznych dla mieszkańców” mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków  budżetu Województwa Podkarpackiego.

275