Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Referat Budżetu i Finansów

KONTAKT

Pokój nr 100


Kierownik:

Mgr Anna Stachyrak – Skarbnik

Główna Księgowa

(13) 430 81 21

anna.stachyrak@gminadydnia.pl

Zastępca Skarbnika:

Mgr Joanna Stanisławczyk

Stanowisko ds. finansowych

(13) 430 81 21

joanna.stanislawczyk@gminadydnia.pl


Pracownicy:

Mgr Mariola Piegdoń – Inspektor

Stanowisko ds. finansowych

(13) 430 81 21

mariola.piegdon@gminadydnia.pl


Mgr Anna Kaszowska – Inspektor

Stanowisko ds. wynagrodzeń 

(13) 430 81 21

anna.kaszowska@gminadydnia.pl


ZADANIA REFERATU

 1. Prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej.
 2. Sprawozdawczość budżetowa i pozabudżetowa.
 3. Sporządzanie rocznych bilansów finansowych.
 4. Ewidencja składników majątkowych gminy.
 5. Prowadzenie windykacji zaległości niepodatkowych.
 6. Prowadzenie gospodarki finansowej w zakresie wykorzystania środków przez jednostki pozabudżetowe.
 7. Opracowywanie projektów budżetu gminy.
 8. Aktualizowanie planów budżetowych.
 9. Analiza budżetu oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 10. Prowadzenie naliczeń i rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu innych umów cywilno – prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło) oraz diet.
 11. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług dla potrzeb podatku VAT.
 12. Prowadzenie dokumentacji dot. centralizacji podatku VAT, sporządzanie JPK.
 13. Sporządzanie faktur VAT, miesięcznych deklaracji w zakresie VAT.
 14. Sporządzanie JPK oraz czynności związane z centralizacją VAT,
 15. Sporządzanie miesięcznych deklaracji w zakresie PIT, ubezpieczeń społecznych i dokonywanie przelewów w terminach ustalonych przepisami.
 16. Nadzór pod względem formalno-rachunkowym nad sprawozdaniami finansowymi jednostek przy współudziale osób merytorycznie odpowiedzialnych.
 17. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Urzędem Wojewódzkim, bankami i innymi instytucjami.

Skip to content