Zainwestuj
w Gminie Dydnia
Invest
in Gmina Dydnia

Stanowisko ds. obsługi Biura Rady Gminy

KONTAKT

Pokój nr 5


Mgr Alina Kopiczak – Referent

Stanowisko ds. obsługi Biura Rady

(13) 430 81 25

alina.kopiczak@gminadydnia.pl


ZADANIA

  1. Obsługa kancelaryjna i organizacyjno – techniczna Rady.
  2. Organizacyjno – techniczne przygotowywanie sesji Rady i posiedzeń Komisji.
  3. Przygotowywanie i terminowe wysyłanie materiałów i zawiadomień na sesje
  4. Rady i posiedzenia Komisji.
  5. Terminowe przekazywanie do wiadomości publicznej obwieszczeń o sesji Rady.
  6. Sporządzanie protokołów z sesji Rady Gminy.
  7. Prowadzenie rejestrów uchwał Rady, wniosków i interpelacji radnych.
  8. Przekazywanie uchwał Rady do legalizacji oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  9. Przekazywanie do realizacji uchwał Rady komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym.
Skip to content