Wpłyń na rozwój Gminy Dydnia! Weź udział w warsztatach poświęconych opracowaniu strategii rozwoju gminy

konsultacje

Jesteśmy obecnie w trakcie opracowywania najważniejszego dokumentu strategicznego gminy – Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata  2021-2030.

W związku z tym chcemy serdecznie zaprosić wszystkich Państwa, którym nie jest obojętna przyszłość swojej miejscowości i gminy, do udziału w warsztatach poświęconych ustaleniu najważniejszych kierunków rozwoju i działań samorządu planowanych do realizacji w najbliższych 9 latach.

Warsztaty odbędą się 15 lipca 2021 r., w sali narad Urzędu Gminy w Dydni (parter budynku).

Wspólnie będziemy dyskutować, określać potrzeby gminy i jej mieszkańców, szukać rozwiązań najważniejszych problemów, z którymi zmaga się gmina. Każdy głos jest ważny i zostanie uwzględniony podczas opracowywania dokumentu. Mają Państwo teraz wyjątkową możliwość by aktywnie wpłynąć na rozwój i przyszłość swojej miejscowości i gminy.

Harmonogram i tematyka warsztatów – 15 lipca 2021 r.

8.00 – 10.30 SPRAWY SPOŁECZNE – moderator Paweł Mentelski, firma „RES Management”

10.45 – 12.00 ZASOBY I POTENCJAŁY GMINY – moderator Paweł Mentelski firma „RES Management”

12.15 – 13.50 PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK Z ZAKRESU ROZWOJU GMIN WIEJSKICH, prowadzący Andrzej Kuźmiński, ekspert w zakresie rozwoju lokalnego

14.00 – 16.00 SEKTOR GOSPODARCZY, PROMOCJA GOSPODARCZA – moderator Paweł Mentelski firma „RES Management”

316