Wręczenie Certyfikatów „Najlepsi z najlepszych” oraz Nagród Wójta Gminy Dydnia

Certyfikaty

W dniu 1 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów “Najlepsi z Najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” oraz Nagród Wójta Gminy Dydnia. Wyróżnienia otrzymali ci uczniowie z terenu Gminy Dydnia, którzy w roku szkolnym 2021/2022 odznaczyli się szczególnymi wynikami i osiągnięciami w nauce. Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni.

W okolicznościowym przemówieniu Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń zwróciła się do obecnych:

Jesteśmy tu dzisiaj, aby szczególnie docenić uczniów z terenu Gminy Dydnia, którzy w tym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi, naukowymi, a do tego wykazywali się ogromnym zaangażowaniem w życie szkoły i społeczności lokalnej. Jesteście najlepszymi z najlepszych – kwiatem tej gminy. Część z was kończy bardzo ważny etap w życiu.

Za Wami 10 miesięcy, a tak naprawdę prawie całe wasze życie ciężkiej pracy. To nie tylko chodzenie do szkoły, ale praca, systematyczność i samodyscyplina. To nie tylko siedzenie na lekcji, ale nieustanny głód wiedzy, szukanie odpowiedzi na liczne pytania. Już zapewne odkryliście, że z wiedzą jest tak że „im więcej jej pijesz tym bardziej jesteś spragniony”. To słowa Stefana Żeromskiego który bardzo dobrze rozumiał młode dusze. Ale „nie wystarczy dużo wiedzieć żeby być mądrym”, jak mawiał starożytny filozof Heraklit z Efezu. Nie wystarczy zdobywać wiedzę i ją gromadzić jak eksponaty w muzeum. Zdobytą wiedzę trzeba dobrze wykorzystywać i stosować. Niezależnie myśleć i nie wybierać drogi na skróty, nie wybierać utartych traktów.

Wiedza wykorzystana do waszej codziennej pracy musi służyć dobru, pokojowi i pomocy. Pamiętajcie, że najważniejsza jest rodzina, wasi rodzice, a kiedyś małżonkowie i dzieci. Niech zdobywanie wiedzy, pogoń za karierą nie przesłoni wam tych podstawowych wartości. Pamiętajcie, że miarą waszej wartości jest to ile dobrego uczynicie. Dziś zapewne myślicie ze to takie utarte slogany, hasła z gazetki, cytaty wypowiadane podczas różnych uroczystości. Kochani, uwierzcie mi, że we wszystkim co robicie trzeba widzieć drugiego człowieka i jego dobro. Niech to będzie dla was taką podstawową zasadą…

Drodzy uczniowie, absolwenci,

Przed Wami cała przyszłość. Zdobywajcie wiedzę, rozwijajcie swoje pasje, spełniajcie marzenia. Róbcie w życiu to co kochacie, co będzie dla was radością i źródłem satysfakcji. Nie bójcie się krytyki bo jej można uniknąć tylko nic nie mówiąc, nic nie robiąc i będąc nikim. Nigdy nie porzucajcie swoich marzeń tylko dlatego, że ich realizacja wymaga czasu. Czas i tak upłynie.

Drodzy Dyrektorzy, Wychowawcy,

To, że spotkaliśmy się dziś na tej uroczystości to też wasza ciężka praca. Szkoła powinna stwarzać warunki zdobywania wiedzy, ale też uczyć samodzielnego myślenia i stosowania wiedzy w praktyce. Mów, ucz, ale przede wszystkim działaj, angażuj, dawaj dobry przykład.

Drodzy Rodzice,

Przyjmijcie moje płynące z serca gratulacje. Przyjmijcie moje podziękowania, za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia mieszkańców Gminy Dydnia. Widać waszą troskę i zaangażowanie, widać wasze poświęcenie rodzinie. Ale mam jeszcze małą prośbę, żebyście uczyli swoje dzieci, że nie tylko zdobywanie bogactwa się liczy, ale bycie szczęśliwym. Aby kiedy już dorosną znały wartość rzeczy, a nie ich cenę. Aby potrafiły mierzyć życie miarą serca, a rozum pomoże czynić dobro…

Jeszcze raz wszystkim gratuluję!

W roku szkolnym 2021/2022 certyfikatem „Najlepsi z najlepszych Certyfikat Młodego Europejczyka” wyróżnionych zostało 27 uczniów:

 • Julia Barańska (ZS Niebocko)
 • Jagoda Brewczak (SP Dydnia)
 • Maja Ciesielska (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
 • Wiktor Czerkies (ZS Niebocko)
 • Magdalena Fic (ZS Niebocko)
 • Kacper Kaszowski (SP Jabłonka)
 • Magdalena Kędra (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
 • Wiktoria Kołodziej (SP Dydnia)
 • Martyna Kopiczak (ZS Niebocko)
 • Gabriela Kostecka (ZS Niebocko)
 • Marcel Malinowski (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
 • Marek Marszałek (SP Dydnia)
 • Michał Marszałek (SP Dydnia)
 • Aleksandra Myćka (ZS Niebocko)
 • Dominika Oleniacz (ZS Niebocko)
 • Patrycja Owsiana (SP Jabłonka)
 • Wiktoria Pajęcka (SP Jabłonka)
 • Anna Pierożak (ZS Niebocko)
 • Julia Pietryka (SP Dydnia)
 • Marlena Pilszak (ZS Niebocko)
 • Wiktor Pomykała (ZS Niebocko)
 • Antoni Sabat (ZS Niebocko)
 • Amelia Sąsiadek (ZS Niebocko)
 • Emilia Sokołowska (SP Dydnia)
 • Kacper Urban (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
 • Martyna Węgrzyńska (SP Dydnia)
 • Lena Wolanin (ZS Niebocko)

Certyfikat mogą utrzymać uczniowie za: bardzo dobre wyniki kształcenia i wychowania – średnia ocen minimum 5,0; zachowanie wzorowe i szczególnie wyróżniającą działalność na rzecz szkoły, udział i osiągane wyniki w konkursach, koncertach, olimpiadach i zawodach: przedmiotowych, sportowych, artystycznych na szczeblu: gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju, pracę w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych, tytuł laureata w konkursach artystycznych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W roku szkolnym 2021/2022 Nagrodą Wójta Gminy Dydnia wyróżnionych zostało 9 uczniów:

 • Julia Barańska (ZS Niebocko)
 • Jakub Kłak (Szkoła Muzyczna I st. w Dydni)
 • Martyna Kopiczak (ZS Niebocko)
 • Zuzanna Kulon (SP Jabłonka)
 • Maciej Lorenc (ZS Niebocko)
 • Marek Marszałek (SP Dydnia)
 • Anna Pierożak (ZS Niebocko)
 • Amelia Sąsiadek (ZS Niebocko)
 • Emilia Sokołowska (SP Dydnia)

Nagroda Wójta Gminy Dydnia jest przyznawana od 2021 na podstawie Uchwały nr XXIX/248/2020 Rady Gminy Dydnia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Dydnia. Nagroda ma charakter motywacyjny i jest wypłacana w formie jednorazowej nagrody pieniężnej. Przyznawana jest w kategoriach: za wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia naukowe, za wybitne osiągnięcia sportowe, za wybitne osiągnięcia artystyczne.

1685