Wręczenie promes dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Promesa

31 października 2022 roku w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzozowie odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Promesy otrzymało 27 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Brzozowskiego w tym 4 jednostki z Gminy Dydnia. Delegacje ochotniczych straży, razem z Panią Wójt Alicją Pocałuń odebrały promesy w kwotach: OSP Dydnia – 4 000 zł, OSP Jabłonka – 2 000 zł, OSP Niebocko – 2 000 zł i OSP Niewistka – 2 000 zł.

Łączna kwota jaką otrzymała Gmina Dydnia na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych  wynosi 10 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Środki te zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Marczenia, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Krzysztof Folta, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Mariusz Bieńczak.

Na koniec uroczystości przybyli goście zabrali głos, dziękując za zaangażowanie w tworzenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pani Wójt Alicja Pocałuń swoje podziękowania skierowała do Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Posła ma Sejm RP Adama Śnieżka, Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili się do wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w całym kraju i naszej Gminie Dydnia. Podziękowała również za wsparcie finansowe oraz wyraziła nadzieję na dalszą dobrą współpracę w inwestowaniu w młode pokolenie. Gdyż jest to  niezwykle ważne, by doskonalić umiejętności i  przeprowadzać szkolenia dla członków MDP, którzy w przyszłości będą mogli zasilić szeregi Państwowej Straży Pożarnej.

fot. Anna Kałamucka

304