Wykaz nieruchomości do użyczenia – przedszkole

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:
  • 6 pomieszczeń o łącznej pow. 63,93 m2 oraz 4 pomieszczenia wspólne o łącznej pow. 23,69 m2 zlokalizowane na parterze w budynku Domu Pracy Twórczej,
  • 4 pomieszczenia o pow. 69,25 m2 i 16 pomieszczeń wspólnych o pow. 54,06 m² zlokalizowanych na parterze oraz 8 pomieszczeń na poddaszu o łącznej pow. 126,37 m2 wraz z 2 pomieszczeniami wspólnymi tj. korytarz i klatka schodowa o łącznej pow. 32,65 m² w budynku Centrum Rehabilitacji w Dydni,

oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 2189/3 w Dydni (RIVa-0,11 ha; RIVb-0,06 ha; PsIV-0,53 ha; PsVI-0,40 ha; B-0,20 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynków.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia Samorządowego Przedszkola w Dydni.

3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.

4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.

5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.

6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Samorządowego Przedszkola w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 08.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

391