„Zakup Quada w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Dydnia”


Gmina Dydnia otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 52 000 zł na realizację zadania pn.: Zakup Quada w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Dydnia. Całkowity koszt zadania wyniósł 65 000 zł. Przedmiotem zadania był zakup quada, który zdecydowanie poprawi siłę bojową i zdolność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Jest to pierwszy tego typu pojazd w gminie Dydnia.

Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo mieszkańców poprzez szybkie dotarcie do osób poszkodowanych w trakcie pożarów, wypadków i pozwoli w krótkim czasie na ewakuację osób oraz mienia z miejsc zagrożonych klęską żywiołową. Ułatwi także transport osób mieszkających w trudnych warunkach terenowych, do których ciężko dotrzeć zwykłym, a także ratowniczo-gaśniczym samochodem czy karetką. Zakupiony quad będzie służył strażakom podczas pożarów lasów, wypadków w lasach, poszukiwań i powodzi.
Profesjonalne wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych podnosi jakość wykonywanych przez nich usług, ułatwia im pracę i daje możliwość niesienia pomocy mieszkańcom gminy Dydnia.

191