Zamknięcie drogi powiatowej nr 2039R

zakaz

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej  nr 2039R Izdebki – Obarzym

  • w km 2+500 – 5+000 w miejscowości Obarzym ( od drogi z płyt betonowych przez wieś Obarzym w stronę skrzyżowania z drogą wojewódzką 835) w dniach 04.11.2022r. -07.11.2022   
  • w km 0+000 – 1+500 w miejscowości Izdebki ( odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową Izdebki – Wara do lasu w stronę Obarzyma) w dniach 08.11.2022r. -09.11.2022 

w związku z wykonaniem  warstwy ścieralnej z MMA  na całej szerokości drogi.  W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych termin ten może ulec wydłużeniu.

Inspektor Nadzoru ZDP w Brzozowie

447