Zaproszenie na konsultacje społeczne

herb Gminy Dydnia

Wójt Gminy Dydnia zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru Gminy Dydnia.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne osoby/instytucje zainteresowane na spotkanie, które odbędzie się w dniu 10 września 2021 r. (piątek) o godz. 13:15 w sali narad Urzędu Gminy w Dydni, Dydnia 224, 36-204 Dydnia.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

Jednocześnie informujemy, że konsultacje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych. Gmina / Miasto pozyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

236